F.H. (Frits) van de Wetering

foto F.H. (Frits) van de Wetering
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

CHU-woordvoerder Indische zaken in de periode van dekolonisatie. Vertrok al op jeugdige leeftijd naar Nederlands-Indië en was daar directeur van een theologische school en burgemeester. Bracht de oorlog door in een Japens interneringskamp. Kenner van Indië, die goed Maleis sprak. Behoorde in 1949 tot de minderheid van de CHU-Kamefractie die vóór de soevereiniteitsoverdracht stemde. Was tevens woordvoerder financiën. Leidde in 1961 een parlementaire delegatie naar Nieuw-Guinea. Blijmoedige, opgewekte afgevaardigde, die een vlotte maar soms wat prikkelend spreker was.

CHU
in de periode 1948-1962: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frederik Hendrik (Frits)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 7 september 1896

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 september 1962

2.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • burgemeester van Palembang (Sumatra), van juni 1933 tot 1 januari 1939 (Europees verlof september 1934-juli 1935)
 • werkzaam bij het Decentralisatiekantoor, vanaf 1 januari 1939 (tijdelijk ter beschikking van de directeur van het Binnenlands Bestuur)
 • majoor KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), van 1939 tot 1941
 • hoofdambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, van september 1945 tot 1947
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 12 september 1962

gevangenschap/internering
geïnterneerd in Japans krijgsgevangenenkamp, van 1941 tot 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • ondervoorzitter "Oranje-Groene Kruis"
 • functies op sociaal en kerkelijk gebied

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1959 tot 12 september 1962
 • voorzitter parlementaire missie naar Nieuw-Guinea, van april 1961 tot juni 1961

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Interpelleerde op 12 mei 1950 de ministers Van Maarseveen en Götzen over het niet verlenen van de toegezegde duurtetoeslag op Indische pensioenen
 • Interpelleerde op 31 mei 1951 minister Mansholt over de vorming en vaststelling van de broodprijs
 • Was in de periode 1958-1962 woordvoerder spijtoptantenbeleid (Indische Nederlanders die wilden terugkeren naar Nederland)

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verzorgde voor de NCRV radiopraatjes voor de binnenscheepvaart onder de naam "Op het schip en aan de wal"
 • Meldde in 1962 in een stemverklaring dat hij ondanks bezwaren vóór het wetsvoorstel over de overdracht van Nieuw-Guinea aan de VN zou stemmen. Hij zei dat 'vi coatus' (noodgedwongen) te doen, omdat verwerping van de overeenkomst tot chaos zou leiden.

anekdotes en citaten
 • Omdat er aan de rechterzijde geen plaats was, zat hij in de periode 1948-1952 (naast Welter) aan de linkerzijde, achter de communisten.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 107-108
 • Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.