J. (Jo) Westerman

foto J. (Jo) Westerman

Meisjesschooldirectrice, die in 1921 als tweede vrouw in de Tweede Kamer kwam. Zette zich in voor vrouwenemancipatie en het openbaar onderwijs. Voorbeelden daarvan waren het mede door haar ingediende amendement over de benoembaarheid van vrouwen tot burgemeester of gemeentesecretaris en een initiatiefwetsoorstel over Frans op de lagere school. Beminnelijke dame die goed stond aangeschreven bij haar mannelijke collega's en bij de parlementaire pers. Als onderwijsdeskundige alom gerespecteerd. In Den Haag is een school naar haar vernoemd.

Vrijheidsbond
in de periode 1921-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Johanna (Jo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 15 december 1866

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 2 juni 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 1917
 • Economische Bond, van 15 december 1917 tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • hoofd bijzondere lagere school voor meisjes te Amsterdam, van 1 februari 1903 tot 1 september 1918
 • directrice bijzonder-neutrale school voor meisjes (Sweelinckschool) te 's-Gravenhage, van 1 september 1918 tot 31 maart 1930 (op non actief sinds 1921)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 juli 1921 tot 9 mei 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • vicevoorzitter Nationale Vrouwenraad, van 5 april 1937 tot 7 april 1938
 • voorzitter Nationale Vrouwenraad, van 7 april 1938 tot 25 april 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Een door haar in 1925 ingediend initiatiefwetsvoorstel om opneming van Frans, Engels of Duits in het vijfde en zes leerjaar van het lager onderwijs mogelijk te maken, strandde in de Eerste Kamer
 • Was in 1930 de voornaamste verdedigster van het door haar fractiegenoot Boon ingediende (en aangenomen) amendement op de ontwerp-Gemeentewet dat het mogelijk moest maken dat ook vrouwen kunnen worden benoemd tot burgemeester of gemeentesecretaris

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was een vooraanstaand pleitbezorgster voor vrouwenemancipatie

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.