Th.M.Th. (Theo) van Welderen baron Rengers

foto Th.M.Th. (Theo) van Welderen baron Rengers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Friese bestuurder en landedelman, die twee jaar lid van de Eerste Kamer was. Zoon van de liberale politicus en burgemeester W.J. van Welderen Rengers. Vele jaren gedeputeerde van Friesland. Daarnaast onder andere commissaris bij spoorwegmaatschappijen. Deskundige op landbouw- en waterstaatkundig gebied. Bevorderde de coöperatieve zuivelindustrie. Woonde in Oenkerk op Heemstra State en had Stania State als zomerhuis. Was in eigen omgeving (Trynwâlden) voor velen een raadsman en vertrouwensman. Werd toen hij in 1930 uit Friesland vertrok geëerd met een naar hem genoemd fonds.

liberaal
in de periode 1914-1916: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Theodorus Marius Theresius (Theo)

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 9 januari 1867

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 15 juli 1945

begraafplaats en -datum
Oenkerk, 18 juli 1945

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 2 mei 1899 tot oktober 1914 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Gedeputeerde staten van Friesland, van 7 mei 1901 tot 18 september 1914
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 1914 tot 19 september 1916 (voor Friesland)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juni 1917 tot 1 november 1930 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Gedeputeerde staten van Friesland, van 5 juni 1917 tot juli 1923

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid Raad van Commissarissen "Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij"
 • lid Zuiderzeeraad, vanaf 1 november 1925

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1922 door de liberalen niet meer gekandideerd voor de Eerste Kamer, omdat hij tegen vrouwenkiesrecht was. Gekozen werd de liberaal H. Binnerts.

uit de privésfeer (3/6)
 • In 1955 werd in Leeuwarden aan de Westerplantage een door Hildo Krop vervaardigd monument voor hem onthuld
 • Een broer van hem was burgemeester van Menaldumadeel
 • Zijn jongste broer was gehuwd met een dochter van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin

verkiezingen
 • Werd in 1914 bij een tussentijdse verkiezing in Provinciale Staten van Friesland met 26 van de 46 stemmen gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Een groot Fries ging heen", Leeuwarder Courant, 16 juli 1945
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • J.P. Wiersma, "Th.M.Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander" (1955)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.