Mr. S. de Vries Czn.

foto Mr. S. de Vries Czn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

ARP-Kamerlid, bestuurder en minister. Voor hij de politiek in ging onderwijzer en advocaat. In 1902 als opvolger van Idenburg Tweede Kamerlid voor Gouda en in 1907 afgevaardigde voor het district Sneek. Werd in 1908 wethouder van onderwijs in Amsterdam en had tijdens de Eerste Wereldoorlog de portefeuille financiën. Als minister van Financiën in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I 'tweede keuze', nadat anderen hadden geweigerd. Trachtte zich met humor staande te houden, maar verdween in 1921 voortijdig, vanwege kritiek op zijn beleid en een parlementaire nederlaag. Was na zijn aftreden wethouder van Den Haag en korte tijd Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1902-1923: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Simon

geboorteplaats en -datum
Zaandam, 9 januari 1869

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 27 september 1961

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 november 1902 tot 19 september 1905 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 1907 tot 18 september 1908 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • minister van Financiën, van 9 september 1918 tot 28 juli 1921
 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, van 1921 tot 1940
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 18 september 1923 (voor de provincie Groningen)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 september 1931 tot 1 september 1941
 • wethouder (van sociale zaken) van 's-Gravenhage, van 1 september 1931 tot 3 september 1935
 • wethouder (van gemeentebedrijven) van 's-Gravenhage, van 5 september 1939 tot 1 september 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid College van Curatoren Vrije Universiteit te Amsterdam, omstreeks 1926 tot 1945
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Christelijk Volksdagblad "De Amsterdammer", omstreeks 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid vooral over lager onderwijs en pensioenen

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Voerde in 1920 een nieuw bezoldigingsbesluit in voor ambtenaren
 • In 1920 verwierp de Tweede Kamer met 37 tegen 19 stemmen het door hem en minister König verdedigde wetsvoorstel tot inrichting van de postcheque- en girodienst tot staatsbedrijf
 • Stelde in 1921 een Bezuinigingsinspectie in, die moest toezien op doelmatigheid bij de overheidsuitgaven

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1921 diverse wetten tot stand tot verhoging van belastingen, zoals verhoging van de accijns op gedistilleerd en van de successierechten, en voerde de accijns op tabak in. Voerde een nieuw tarief in voor belasting op vermogen en inkomen in.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • In de Tweede Kamer werd kritiek geuit op de weinig vaste koers waarmee de minister optrad, met name op het gebied van de (verplichte) leningen, belastingheffing en de ambtenarensalarissen. Moest in de Tweede Kamer enkele malen het machtswoord uitspreken om de wetsvoorstellen tot verhoging van belastingen aanvaard te krijgen.
 • De verwerping op 13 mei 1921 van artikel 7 (over de grondslag voor de belastingheffing) van zijn ontwerp-Wet Grondbelasting was reden voor hem om schorsing te vragen van de behandeling van het voorstel. Voor het artikel stemden 39 leden en tegen 36 (onder wie 3 CHU, 1 ARP en 1 R.K.)
 • Na de reconstructie van het kabinet in 1921 keerde hij (samen met minister Pop) niet terug. Er was even sprake van dat hij minister van Marine zou worden en dat De Geer hem op Financiën zou opvolgen. Uiteindelijk keerde hij niet terug en werd zijn jonge voormalige compagnon in de advocatuur, mr. H. Bijleveld, minister van Marine.

verkiezingen (3/5)
 • Werd in 1905 bij een naverkiezing in het district Arnhem na herstemming verslagen door K. Eland (ul)
 • Versloeg in 1907 bij een tussentijdse verkiezing in het district Sneek Mr. A. Ferf (ul)
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Groningen in de derde stemmingsronde L.J.H. Eversen (sdap) met 21 tegen 19 stemmen. Na de tweede stemmingsronde was C.C. Geertsema (lib.) afgevallen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W. Slagter, "Vries (czn.), Simon de (1869-1961)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 533
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.