Mr. J.W.J. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr. J.W.J. baron de Vos van Steenwijk

Liberaal die in 1878 voor het district Winschoten in de Tweede Kamer kwam. Zoon van een Drentse oud-Commissaris des Konings. Begon zijn bestuurlijke loopbaan als burgemeester van Nijeveen en vervulde daarna functies in de rechterlijke macht. Was vervolgens een (rijke) herenboer. In de Kamer woordvoerder op diverse beleidsgebieden en behartiger van de belangen van de Groningse landbouw. Lid van de parlementaire enquêtecommissie naar de exploitatie van spoorwegen. Vlug, gemakkelijk spreker, die scherp uit de hoek kon komen.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1878-1888: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Willem Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
De Wijk (Dr.), 2 maart 1827

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 oktober 1897

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 1 november 1862 tot 15 mei 1877
 • landbouwer (herenboer) te Meppel
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 1878 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Winschoten)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid hoofdbestuur Drents Landbouwkundig genootschap, vanaf 1846

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire enquêtecommissie exploitatie van de Nederlandse Spoorwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1881 tot mei 1884
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-Beginselenwet gevangeniswezen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1884 tot 1885

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Stemde in 1887 bij de grondwetsherziening vóór een (verworpen) amendement-Van Houten/De Ruiter Zijlker om in de Grondwet op te nemen dat de regeling van het kiesrecht aan de gewone wetgever zou worden overgelaten
 • Stemde in 1887 vóór een (verworpen) amendement-Heldt om in de Grondwet op te nemen dat de Staten-Generaal moest beslissen over oorlogsverklaring

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verzocht in 1887 niet meer voor herverkiezing in aanmerking te komen, maar stelde zich weer kandidaat toen de gekozene, H.L. Drucker, bedankte

verkiezingen (3/7)
 • Werd in 1884 en 1886 bij de algemene verkiezingen samen met H. Goeman Borgesius in de eerste stemronde gekozen met ruim 70 procent van de stemmen
 • Versloeg in 1887 bij naverkiezingen A. Winkler Prins
 • Werd in 1891 in het district Zwolle verslagen door A. baron van Dedem (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.