F. (Floris) Vos

foto F. (Floris) Vos
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Markante ondernemer uit het Gooi die met een eigen partij (de Middenpartij voor Stad & Land) actie voerde tegen de laatste tollen op wegen. Die strijd richtte zich vooral tegen de tol bij Muiden. Wist met dat thema een zetel te behalen. In eigen streek ook bekend als behartiger van de belangen van de erfgooiers (deelgenoten in de Gooise mark). Had weinig inbreng in het parlement en verdween al na één periode. Kleine man, vaak getooid met een grijs hoedje.

MP S&L
in de periode 1929-1933: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Floris (Floris)

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 21 november 1871

overlijdensplaats en -datum
Naarden, 19 juli 1943

2.

Partij/stroming

partij(en)
Middenpartij voor Stad en Land

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • werkzaam bij het Postambt in Oostenrijk (half jaar)
 • werkzaam bij ontginning van woeste bos- en landbouwgronden op de Veluwe en in Drenthe
 • directeur N.V. Melkerij "Hofstede" te Oud-Bussum (medeoprichter)
 • lid directie Hollands-Zweedse Zaadmaatschappij (suikerbietenzaad)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 9 mei 1933
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) Middenpartij voor Stad en Land, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 9 mei 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Hotel "Het Bosch van Bredius", omstreeks 1925
 • vicevoorzitter Fries-Drentse wegenplan

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1930 een initiatiefwetsvoorstel in om pachters vrijstelling te verlenen van registratierecht bij aankoop van door hen gepachte landerijen. Dit voorstel werd in 1931 ingetrokken.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Pleitbezorger van een Erfgooierswet, die in 1912 tot stand kwam. Deze regelde de belangen van de deelgenoten in de Gooise marke.
 • Werd bekend door zijn strijd tegen de tol op de verkeersweg naar Amsterdam nabij Muiden. Bezette deze tol met een aantal medestanders op een zondag, waardoor het verkeer werd ontregeld.

uit de privésfeer (3/4)
 • Richtte samen met de landgoedbezitter Van Woensel Kooy de N.V. De Melkerij "Hofstede" te Oud-Bussum" op, een modelboerderij waar melk- en kaasproducten werden gemaakt. De modelboerderij werd door talrijke buitenlanders, onder wie ministers, bezocht.
 • Zorgde ervoor dat de Hilversumse kei van de hei naar Hilversum werd overgebracht. Dit ging gepaard met een groot feest.
 • In 1943 schonk zijn weduwe een bronzen buste van hem aan het Gemeenlandshuis van Gooiland

anekdotes en citaten
 • Voerde tijdens de verkiezingen de leuze: "De Tollen weg. Ieder die daar voor is stemt Vos, niet I.H.J. maar Floris" [I.H.J. Vos was een Amsterdams Kamerlid voor de Vrijheidsbond, red.].

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden" deel IV, 11-12
 • "Het Vaderland", 20 juli 1943

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.