Dr. W. (Willem) de Vlugt

foto Dr. W. (Willem) de Vlugt
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Antirevolutionair Kamerlid en burgemeester van Amsterdam. Gereformeerde timmermanszoon, die als aannemer al jong voor zichzelf begon. Zat één termijn in de Tweede Kamer maar verloor daarna steeds in de tweede verkiezingsronde van SDAP'ers. Wethouder en daarna twintig jaar een zeer bekende burgemeester van Amsterdam. In het interbellum tevens lid Eerste Kamer waar hij zich tegen de stemplicht verklaarde en tegen salarisverlaging van overheidspersoneel stemde. Bewaakte er vooral de belangen van Amsterdam. Speelde als burgemeester in de kwestie-De Miranda, waarbij een (Joodse) SDAP-wethouder werd beschuldigd van fraude, geen glorieuze rol.

ARP
in de periode 1909-1939: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Willem (Willem)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • W. de Vlugt, van 19 december 1872 tot 28 juni 1932
 • Dr. W. de Vlugt, vanaf 28 juni 1932 (nadat aan hem door de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 19 december 1872

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 10 februari 1945

begraafplaats en -datum
herbegraven Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam, 25 oktober 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam VIII)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 4 juli 1916 tot 15 juni 1921 (in 1916-1919 voor het kiesdistrict Amsterdam III)
 • wethouder (van publieke werken en handelsinrichtingen) van Amsterdam, van 18 september 1918 tot 20 juni 1921
 • burgemeester van Amsterdam, van 20 juni 1921 tot 1 maart 1941 (benoemd bij K.B. van 14 juni 1921)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 5 september 1939 (1922-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/23)

 • lid diverse polderbesturen
 • lid en voorzitter Vlootcommissie, van 1 januari 1938 tot mei 1940

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1937 tot 22 december 1937
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1938 tot 21 maart 1939

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/7)
 • erevoorzitter vereniging Amsterdamsche belangen
 • erevoorzitter diverse liefdadigheidsverenigingen en verenigingen op het gebied van de gezondheidszorg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over arbeidszaken, Rijksgebouwen en aangelegenheden betreffende de Rijksverzekeringsbank
 • Voerde als Eerste Kamerlid weinig het woord, hoofdzakelijk over onderwerpen op het gebied van het binnenlands bestuur (gemeentefinanciën)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Had nauwe bemoeienis met de verkoop in 1935 van het Amsterdamse stadhuis (Paleis op de Dam) aan het Rijk
 • Werd in 1937 pas op 21 september beëdigd
 • Werd in 1941 als Duitse represaille voor de Februari-staking ontslagen als burgemeester

uit de privésfeer
 • Als aannemer bouwde zijn firma onder meer warenhuis 'De Bijenkorf' op het Damrak
 • Had in tweede helft van de jaren dertig ontheffing van het voorschrift om als burgemeester in zijn gemeente te wonen en woonde in Aerdenhout
 • Bevriend met Colijn

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1913 na herstemming verslagen door A.B. Kleerekoper (sdap)
 • Werd in 1915 bij een tussentijdse verkiezing in het kiesdistrict Amsterdam IX verslagen door J. van den Tempel (sdap)
 • Werd in 1923, 1929, 1935 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Vader Willem" (bijnaam in Amsterdam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.