Dr. W. (Willem) de Vlugt

foto Dr. W. (Willem) de Vlugt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Antirevolutionair Kamerlid en burgemeester van Amsterdam. Gereformeerde timmermanszoon, die als aannemer al jong voor zichzelf begon. Zat één termijn in de Tweede Kamer maar verloor daarna steeds in de tweede verkiezingsronde van SDAP'ers. Wethouder en daarna twintig jaar een zeer bekende burgemeester van Amsterdam. In het interbellum tevens lid Eerste Kamer waar hij zich tegen de stemplicht verklaarde en tegen salarisverlaging van overheidspersoneel stemde. Bewaakte er vooral de belangen van Amsterdam. Speelde als burgemeester in de kwestie-De Miranda, waarbij een (Joodse) SDAP-wethouder werd beschuldigd van fraude, geen glorieuze rol.

ARP
in de periode 1909-1939: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem (Willem)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • W. de Vlugt, van 19 december 1872 tot 28 juni 1932
 • Dr. W. de Vlugt, vanaf 28 juni 1932 (nadat aan hem door de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 19 december 1872

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 10 februari 1945

begraafplaats en -datum
herbegraven Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam, 25 oktober 1945

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • mede-eigenaar aannemersbedrijf firma "De Vlugt en Domhof" te Amsterdam, van 1893 tot januari 1919 (oprichter)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam VIII)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 7 september 1915 tot 20 juni 1921 (in 1915-1919 voor district IX), opmerking: gekozen na herstemming 16-07-1915
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 4 juli 1916 tot 15 juni 1921 (in 1916-1919 voor het kiesdistrict Amsterdam III)
 • wethouder (van publieke werken en handelsinrichtingen) van Amsterdam, van 18 september 1918 tot 20 juni 1921
 • burgemeester van Amsterdam, van 20 juni 1921 tot 1 maart 1941 (benoemd bij K.B. van 14 juni 1921)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 5 september 1939 (1922-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/24)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek "Fokker", omstreeks 1939
 • lid diverse polderbesturen

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1937 tot 22 december 1937
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1938 tot 21 maart 1939

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/7)
 • erevoorzitter vereniging Amsterdamsche belangen
 • erevoorzitter diverse liefdadigheidsverenigingen en verenigingen op het gebied van de gezondheidszorg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over arbeidszaken, Rijksgebouwen en aangelegenheden betreffende de Rijksverzekeringsbank
 • Voerde als Eerste Kamerlid weinig het woord, hoofdzakelijk over onderwerpen op het gebied van het binnenlands bestuur (gemeentefinanciën)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Werd in 1941 als Duitse represaille voor de Februari-staking ontslagen als burgemeester, omdat hij weigerde de Joden de schuld te geven
 • Stemde als president-commissaris van dagblad De Standaard in met de aanstelling van de NSB'er Max Blokzijl als redacteur en toezichthouder bij de krant. Verzette zich nadien, ondanks de Duitse invloed, tegen opheffing van De Standaard.
 • Het kabinet was al in 1944 voornemens hem na de bevrijding niet te laten terugkeren als burgemeester

uit de privésfeer (3/4)
 • In 1930 was er enige discussie, omdat een zoon van hem commissaris was geworden bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij
 • Had in tweede helft van de jaren dertig ontheffing van het voorschrift om als burgemeester in zijn gemeente te wonen en woonde in Aerdenhout
 • Bevriend met Colijn

verkiezingen (3/5)
 • Werd in 1915 bij een tussentijdse verkiezing in het district Amsterdam IX verslagen door J. van den Tempel (sdap)
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de vierde stemmingsronde F.M. Wibaut (sdap) met 32 tegen 29 stemmen
 • Werd in 1923, 1929, 1935 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Vader Willem" (bijnaam in Amsterdam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/8)
 • H.G.J. Kaal, "Het hoofd van de stad. Amsterdam en zijn burgemeester tijdens het interbellum" (2008)
 • H.G.J. Kaal, "Willem de Vlugt (1872-1945). Een ondernemende burgemeester", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 177-200
 • Onze Afgevaardigden, 1909
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"

archivalia
archief-dr. W. de Vlugt, Stadsarchief-Amsterdam (nr. 235)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.