W.A. Viruly Verbrugge

foto W.A. Viruly Verbrugge
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Vermogende ondernemer uit Rotterdam, die ruim vierendertig jaar als afgevaardigde voor die stad de handelsbelangen verdedigde. Sprak in de Tweede Kamer ook regelmatig over spoor- en waterwegen en over militaire zaken. Behoorde tot de antimilitaristen onder de liberalen en was tegenstander van hoge defensie-uitgaven. Enige jaren wethouder en burgemeester van Gorinchem. Zette zich in voor het doofstommenonderwijs en de tuinbouw. Had een lichtelijk ontvlambaar karakter.

Thorbeckiaan, liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1863-1897: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 januari 1830

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 10 december 1908

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (10/13)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 november 1859 tot april 1864 (voor het kiesdistrict Gorinchem)
 • burgemeester van Gorinchem, van 1 november 1859 tot 27 maart 1863
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 maart 1863 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Rotterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter hoofdbestuur Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, omstreeks 1891
 • voorzitter Inrichting voor doofstommen-onderwijs te Rotterdam

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1895 tot februari 1896
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1896 tot februari 1897

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Inrichting voor doofstommenonderwijs te Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Stemde in 1884 in de Verenigde Vergadering tegen het voorstel om Emma aan te wijzen als regentes
 • Stemde in 1887 bij de eerste lezing tegen het wetsvoorstel tot wijziging van het hoofdstuk Defensie van de Grondwet. Een door hem ingediend amendement om in de Grondwet vast te leggen dat legerorganisatie bij wet moest worden geregeld, werd verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1874 de Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde op en later een Tuinbouwschool
 • Aanneming met 66 tegen 17 stemmen van een op 19 maart 1891 door hem tijdens de interpellatie-Levyssohn Norman ingediende motie leidde tot het vertrek van de minister van Marine. In de motie werd betreurd dat minister Dyserinck onvoldoende was ingegaan op het niet bevorderen van Kamerlid S.T. Land.

uit de privésfeer
 • Was blind aan één oog en in zijn laatste levensjaren geheel blind
 • Zijn vader was steenbakker en glasfabrikant te Vuren

verkiezingen (3/14)
 • Werd in 1888 in de eerste stemmingsronde gekozen (tegenstanders waren onder anderen J.M. Voorhoeve (a.r.), J.C.M.F.H. Mascheck (r.k.) en J.Th.P. van Nunen (r.k.)
 • Werd in 1891 in de eerste stemmingsronde gekozen (tegenstanders waren onder anderen J.M. Voorhoeve en H. Seret (beiden a.r.) en B.M. Bahlmann en P.J.F. Vermeulen (beiden r.k.)
 • Werd in 1894 in de eerste stemmingsronde gekozen (tegenstanders waren onder anderen de takkiaanse liberalen J.M. Pijnacker Hordijk, J.A. van Gilse, H. Goeman Borgesius en E.E. van Raalte

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Le bouillant Achille" (de vurige Achilles)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.