Mr. T.J. Verschuur

foto Mr. T.J. Verschuur
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Scherpzinnige en geestige katholieke minister in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en het tweede kabinet-Colijn, die zijn zaken goed kende. Had soms de neiging collega's voor voldongen feiten te stellen. Wijsgerig en goed classicus, die nog al eens strooide met Latijnse zegswijzen. Was aanvankelijk journalist bij 'De Maasbode' en daarna voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda. Bracht belangrijke wetgeving tot stand, zoals de Winkelsluitingswet, de Landbouwcrisiswet en de Bedrijfsradenwet. Na zijn aftreden partijvoorzitter. Overleed in Duitse gevangenschap.

RKSP
in de periode 1929-1934: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Timotheus Josephus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 18 maart 1886

overlijdensplaats en -datum
nabij Politz (Dld.), 17 april 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 10 augustus 1929 tot 1 mei 1932 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Economische Zaken en Arbeid, van 1 mei 1932 tot 26 mei 1933 (naam departement gewijzigd)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 29 mei 1933
 • minister van Economische Zaken, van 26 mei 1933 tot 17 april 1934
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 juli 1939 tot 1 september 1941
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1939 tot 1 september 1941

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), vanaf 2 april 1943
 • geïnterneerd gevangenenkamp Sachsenhausen, tot 17 april 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Politiek Convent, van 1 juli 1940 tot 1 april 1943
 • lid Nationaal Comité van het Grootburgercomité, van 1942 tot 1 april 1943

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving) (2/10)
 • Bracht in 1933 de Landbouwcrisiswet tot stand. Deze stelde een landbouwcrisisfonds in, waaruit steunmaatregelen konden worden bekostigd. Het fonds werd gevoed door heffingen en uit de algemene middelen. De begroting ervan werd bij wet vastgesteld. Door aankoop van crisis-producten kon er voor worden gezorgd dat boeren de garantie hadden daarvoor een redelijke prijs te ontvangen.
 • Bracht in 1933 de Wet tot verzekering van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (Stb. 181). De pensioenuitkering via het al langer bestaande Algemeen Mijnwerkersfonds gold voortaan als aanvulling.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1934 af als minister in verband met langdurige afwezigheid vanwege behandeling van een niersteenaandoening en herstel daarvan. Voor dat laatste vertrok hij enige tijd naar Royat in Frankrijk.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, 25 mei 1919 (gekozen, niet geïnstalleerd)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.