B.J. (Bernard) Verhoeven

foto B.J. (Bernard) Verhoevenvergrootglas

Katholieke letterkundige uit Arnhem die zes jaar Tweede Kamerlid was voor de KVP. Redacteur van 'Het Centrum' en in de jaren dertig behorend tot de Klarenbeekse kring, een groep vooruitstrevende katholieken. Dichter, schrijver, literair chroniqueur en redacteur van letterkundige tijdschriften. In de Tweede Kamer pleitbezorger van een actieve cultuurpolitiek. Was tevens directeur van een kunstacademie en toneelschool. Blijmoedige man met grote werkkracht.

KVP
in de periode 1949-1959: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Bernardus Johannes (Bernard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 29 april 1897

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 4 juni 1965

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • redacteur dagblad "Het Centrum"
 • redacteur "Dagblad van Arnhem"
 • redacteur dagblad "De Maasbode"
 • secretaris kunstacademie "Jan van Eyck Academie" te Maastricht, van oktober 1949 tot 1 januari 1950
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 december 1949 tot 15 juli 1952
 • directeur kunstacademie "Jan van Eyck Academie" te Maastricht, van 1 januari 1950 tot 1 oktober 1954
 • docent Toneelacademie te Maastricht, van 1 oktober 1950 tot 1 juni 1954
 • letterkundig directeur uitgeverij
 • directeur Toneelacademie te Maastricht, van 1 juni 1954 tot 1 juni 1964
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 20 maart 1959
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 17 december 1956 tot 4 juni 1965

nevenfuncties

 • medewerker tijdschrift "Van onzen tijd" (gedichten)
 • medewerker literair tijdschrift "De Beiaard"
 • medewerker tijdschrift "De Gemeenschap"
 • algemeen secretaris Vereniging "Geloof en wetenschap", omstreeks 1930
 • algemeen secretaris R.K. Volksuniversiteiten, omstreeks 1930 (nog in 1948)
 • cultureel medewerker KRO-radio (Katholieke Radio-Omroep)
 • redacteur tijdschrift "Bouwen" (oprichter)
 • lid bestuur Stichting Gemeenschapsoord en volkshogeschool "Drakenburgh", vanaf februari 1949
 • lid Raad voor de Kunst, vanaf 1955
 • lid Programma Adviesraad, KRO (Katholieke Radio-Omroep), tot 4 juni 1965

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Arnhem

academische studie
 • Nederlandse taal- en letterkunde (niet voltooid), Katholieke Universiteit Nijmegen

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid tijdens de begrotingsbehandeling enkele keren over culturele zaken. Sprak ook een keer bij de begroting van Algemene Zaken over de 5-Mei-viering.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Richtte het cultuurcentrum "Drakenburgh" op
 • Zijn vader was uitgever

verkiezingen
 • Was in 1952 vierde op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem en Nijmegen en werd niet herkozen
 • Stond in 1959 op de vijftiende (onverkieskiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijst voor Noord- en Oost-Nederland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Arnhem, vanaf 29 april 1897
 • Utrecht, tot 1919
 • Arnhem, van juli 1919 tot november 1921
 • Oosterhout, van november 1921 tot juli 1922
 • Arnhem, Dijkstraat 16, van 13 juli 1922 tot juni 1938
 • Beekbergen, Koningsweg 31, van 1 juni 1938 tot juni 1944
 • Arnhem, Eusebiusplein 15, van 16 juni 1944 tot december 1945
 • Arnhem, Oranjestraat 4a, van 8 december 1945 tot september 1948
 • Arnhem, Van Heemstralaan 100, van 30 september 1948 tot november 1955
 • Arnhem, Cronjéstraat 4a, van 10 november 1955 tot december 1956
 • Arnhem, Jansbuitensingel 32V, vanaf 3 december 1956 (nog in 1959)

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1956

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kerstlied" (dichtbundel)
 • "Van schijn en schemer" (1917)
 • "De Voorhof" (dichtbundel, 1919)
 • "Verzen" (dichtbundel, 1922)
 • "Marja" (toneelstuk, 1922)
 • "Frederik van Eeden in het licht van zijn tijd" (1924)
 • "De Martelaren van Gorcum" (essay, 1924)
 • "De Pelgrim" (dichtbundel, 1924)
 • "De zielegang van Henriëtte Roland Holst" (essay, 1925)
 • "Guido Gazelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen" (1930)
 • "De zilveren spiegel" (literaire kritieken, 1931)
 • "De bonte tocht: J.W.-spel" (met F. van Oldenburg Ermke, 1936)
 • "De Jonge Werkman en de cultuur" (essay, 1936)
 • "Maskers" (dichtbundel, 1937)
 • "De sage der jeugd" (ca. 1939)
 • "Kruisverering" (ca. 1939)
 • "Karel van de Woestijne" (essay, 1940)
 • "Declamatoria rond passie-Pasen" (toneelstuk, 1940)
 • "De hof van rozen en olijven" (1941)
 • "Christus koning: spel in drie tafereelen" (1941)
 • "Tusschen voorhangsel en altaar" (dichtbundel, 1943)
 • "De goddelijke speelman" (1944)
 • "Pax hominibus" (dichtbundel, 1944)
 • "De stad" (t.g.v. de Slag om Arnhem, 1945)
 • "De katholieken in de Nederlandse cultuur" (1946)
 • "De poëzie van San Juan de la Cruz" (1946)
 • "Over de lach" (essay, 1948)
 • "Over kunst en leven" (essay, 1948)
 • "De heilige nacht" (met H. Lützeler, 1954)
 • "De gelukzalige Fra Angelico, patroon der katholieke kunstenaars" (1954)
 • "Petrus" (Nederlandse bewerking, 1956)
 • "De verrijzenis" (Nederlandse bewerking, 1957)
 • "Nieuw-Guinea: vraagstuk van verantwoordelijkheid" (1959)
 • "St. Elisabeth's Gasthuis, Arnhem" (1961)
 • "Pleidooi voor een non" (1963)

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • Winkler Prins Jaarboek 1966
 • A.L.L.M. Assselbergs, "Cultuur en overheid: een bundel cultuurpolitieke geschriften van Bernard Verhoeven" (1970)

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
J.G. Verhoeven, Johannes Gerardus

geboorteplaats en/of -datum
Arnhem, 7 juni 1853

moeder
M.E.Th. van Mastrigt, Maria Elisabeth Theodora

geboorteplaats en/of -datum
Arnhem, 21 mei 1868

beroep grootvader (vaderskant)
melkboer

beroep grootvader (moederskant)
boekhandelaar

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.