Mr. W.G. Straetmans

foto Mr. W.G. Straetmans
bron: Historisch Centrum Limburg

Maatschappeijk betrokken advocaat uit Maastricht, die drieënhalf jaar afgevaardigde voor het gelijknamige district was. Zoon van een bierbrouwer. Bestuurlijk actief als wethouder, Statenlid en gedeputeerde. In de Kamer een minzaam, maar weinig opvallend lid, dat slechts eenmaal het woord voerde.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1882-1886: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Wynandus Gustavus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 17 mei 1839

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 23 maart 1898

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 8 november 1875 tot 23 maart 1898 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 15 januari 1886 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 8 november 1887 tot 23 maart 1898

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid parochiaal kerkbestuur te Maastricht
 • regent gesticht "De Niewenhof" te Maastricht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer alleen bij de behandeling van de begroting van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor 1884
 • Stemde in 1883 vóór de conclusie van een commissie van rapporteurs, waarin een de handelwijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij werd veroordeeld. Aanneming van deze conclusie was voor minister De Brauw reden om af te treden.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in januari 1886 ontslag vanwege zijn gezondheid, na enige tijd om die reden afwezig te zijn geweest

uit de privésfeer
Zijn vader was bierbrouwer

verkiezingen
 • Versloeg in 1882 bij tussentijdse verkiezingen J. Magnée met ruim verschil (75 tegen 25% van de stemmen)
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen samen met jhr. G.L.M.H. Ruijs van Beerenbroek met nagenoeg algemene stemmen herkozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.