Dr. A.M.A.A. (Alphons) Steger

foto Dr. A.M.A.A. (Alphons) Steger
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Delftse hoogleraar chemie die ruim twintig jaar voor de Katholieken zitting in de Eerste Kamer had. Zoon van de directeur van de Stenografische Dienst. Begon zijn loopbaan als leraar en was later directeur van een gasbedrijf. Zette zich sterk in voor het Katholieke organisatiewezen, zoals de Katholieke Actie en voor uitbreiding van de Mariacongregaties in Nederland. Onderwijs-woordvoerder in de Eerste Kamer. Werd na de oorlog op onjuiste gronden niet meer toegelaten als senator.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1922-1945: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Alphonsus Maria Antonius Aloysius (Alphons)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 juli 1874

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 31 augustus 1953, opmerking: in de Mariastichting

2.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • privaatdocent chemische technologie, Technische Hogeschool te Delft, van 1909 tot 1 juni 1912
 • hoogleraar technologie der oliën en vetten, Technische Hogeschool te Delft, van 1 juni 1912 tot 1 mei 1918
 • buitengewoon hoogleraar technologie der handelswaren, Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, van 1912 tot 1918
 • buitengewoon hoogleraar technologie der oliën en vetten, Technische Hogeschool te Delft, van 1 mei 1918 tot 1 augustus 1949
 • docent economische aardrijkskunde, Technische Hogeschool te Delft, vanaf 1918
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 24 oktober 1922 tot 15 september 1945 (1922-1923 voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

technologisch adviseur, Economisch Technologische dienst van de provincie Noord-Holland

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 maart 1937 tot 21 september 1937
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 maart 1939 tot 20 juni 1939

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid R.K. Studentenvereniging "Sanctus Virgilius"

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder van de RKSP-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met Indische zaken en buitenlandse zaken. Voerde in 1923 het woord over de ontwerp-Dienstweigeringswet.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd na de Bevrijding door het Militair Gezag 'gestaakt' als hoogleraar. Na een procedure bij de zuiveringscommissie en een berisping werd de staking in oktober 1945 opgeheven.
 • Weggezuiverd uit de tijdelijke Staten-Generaal door de zgn. verklaringscommissie Beelaerts van Blokland. Dit berustte op de veronderstelling dat hij studenten had aangeraden de loyaliteitsverklaring te tekenen. In feite behoorde Steger tot de minderheid van de Senaat van de T.H. Delft die voor een advies tot weigeren waren. Verder verweet de commissie hem dat hij in 1943 was blijven zitten als hoogleraar. Dat gebeurde evenwel aan aan hem door onder andere J.P.A. François, hoogleraar volkenrecht, gegeven advies, en om plundering van de Technische Hogeschool tegen te gaan.
 • Hij protesteerde in een ingezonden brief in De Maasbode van 26 september 1945 tegen zijn niet-toelating als Kamerlid

uit de privésfeer
 • Zijn oudste zoon was burgemeester van Oirschot
 • Zijn vader, C.A. Steger, was in 1886-1901 directeur van de Stenografische Inrichting van de Staten-Generaal

verkiezingen
 • Werd in 1922 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 42 van de 79 stemmen gekozen. Op H.H. van Kol (sdap) werden 18 stemmen uitgebracht.
 • Werd in 1923, 1926, 1932 en 1937 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.