Ir. C. (Kees) Staf

foto Ir. C. (Kees) Staf
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Krachtige minister op de twee defensiedepartementen in de jaren vijftig. Was directeur van de Heidemij en topambtenaar op het ministerie van Landbouw en werd in 1951 voor de CHU minister van Oorlog en van Marine. Hij bleef dat tot begin 1959. Reorganiseerde de Nederlandse strijdkrachten, onder meer vanwege de Nederlandse deelname aan de NAVO. Stond goed aangeschreven bij de Amerikanen en gold als een bekwame manager. Speelde bij enkele kabinetsformaties een bemiddelende rol. Was overigens niet geheel onomstreden vanwege zijn betrokkenheid bij de uitzending van Nederlandse boeren naar Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

CHU
in de periode 1951-1960: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Cornelis (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 23 april 1905

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 10 september 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (10/19)

 • directeur-generaal van de Landbouw, ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 1 mei 1947 tot 5 maart 1951
 • minister van Oorlog, van 15 maart 1951 tot 19 mei 1959 (sinds 13 oktober 1956 met de titel minister van Defensie)
 • minister van Marine, van 15 maart 1951 tot 19 mei 1959 (sinds 13 oktober 1956 met de titel minister van Defensie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 2 september 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 3 oktober 1956
 • minister van Overzeese Rijksdelen ad interim, van 7 juli 1956 tot 16 februari 1957 (na het overlijden van minister Kernkamp)
 • minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ad interim, van 1 januari 1958 tot 13 januari 1958 (na het aftreden van minister Mansholt)
 • minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ad interim, van 22 december 1958 tot 19 mei 1959
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 1959 tot 20 september 1960
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Heidemaatschappij, van 1 oktober 1961 tot 1 mei 1970

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 26 augustus 1952 tot 29 augustus 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/35)

 • lid bestuur Bosschap, vanaf 1 november 1961
 • lid bestuur Stichting tot bevordering van investeringen in Suriname, omstreeks 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Eerste Kamerlid in 1960 het woord bij de behandeling van de begroting van Financiën. Sprak toen met name over de domeinen.

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Tijdens zijn ministerschap werd de defensiebegroting fors verhoogd en werd een omvangrijk militair programma uitgevoerd
 • Bereikte in mei 1959 overeenstemming met de Verenigde Staten over nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 1954 samen met staatssecretaris Kranenburg een wet tot stand tot Goedkeuring van een overeenkomst van 13 augustus 1954 met de Verenigde Staten over legering van Amerikaanse troepen in Nederland (3.714)
 • Bracht in 1957 een nieuwe Loodswet (Stb. 292) tot stand. Deze regelde de taken van de Dienst voor het loodswezen bij het loodsen van zeeschepen. Er kwam een landelijk tarief voor het loodsen. De wet uit 1859 werd ingetrokken. (4.263)

als (in)formateur
 • Kreeg op 22 augustus 1952 de (aanvankelijk geheime opdracht) de koningin in te lichten over de mogelijkheden welke na het mislukken van de formatiepogingen van de heren Drees, Beel en Donker bestonden voor het vormen van een kabinet. Na overleg met Drees en Beel werd besloten tot instelling van een nieuw ministerie van Maatschappelijk Werk, waarvan Beel minister zou worden. Ook werd met Romme een oplossing gevonden voor de bezetting van Buitenlandse Zaken door twee ministers (Beyen en Luns). Volkshuisvesting zou naar de KVP gaan en Justitie naar de PvdA. Op basis van de bevindingen van Staf kreeg Drees op 29 augustus de opdracht tot vorming van een kabinet.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Had uitstekende relaties met Amerikaanse ministers en generaals

verkiezingen
 • Was in 1956 Eerste Kamerkandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister-president van een zakenkabinet, augustus 1952 (geweigerd)
 • minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij, april 1959 (geweigerd)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.