Mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele

foto Mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Gelderse edelman, die Tweede Kamerlid en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië was. Na zijn rechtenstudie advocaat in Zutphen en in 1847 griffier van de Gelderse Staten. Nadat hij landvoogd was geweest van Indië (1861-1866) werd hij Tweede Kamerlid en dat bleef hij drie jaar. Als Gouverneur-Generaal zette hij zich in voor de verdere ontwikkeling van de kolonie, onder andere door spoorwegaanleg. Grote belangstelling voor de streek- en rechtsgeschiedenis, waarover hij veel publiceerde. Lid van de Academie van Wetenschappen.

liberaal
in de periode 1848-1871: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Ludolph Anne Jan Wilt

geboorteplaats en -datum
Voorst (Gld.), 28 maart 1806

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 10 december 1890

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Zutphen, van 1 oktober 1838 tot 1 januari 1848
 • lid stedelijke raad van Zutphen, omstreeks 1845 tot december 1847
 • wethouder van Zutphen, van 2 januari 1845 tot december 1847
 • griffier Staten van Gelderland, van 1 januari 1848 tot 1 juni 1860
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Gelderland)
 • Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 19 oktober 1861 tot 25 oktober 1866 (benoemd bij K.B. van 23 juni 1861)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 18 september 1871 (voor het kiesdistrict Arnhem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/12)

 • ondervoorzitter Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, omstreeks 1876
 • lid bestuur Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oude vaderlandsche recht, tot 10 december 1890

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1869 tot februari 1870
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1871 tot september 1871

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • erelid Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch-Indië, omstreeks 1882
 • erelid Planten- en dierentuin te Batavia

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken IV (Prov. Staten en Gemeentebesturen), VIII (Defensie), IX (Waterstaat) en X (Onderwijs en Armbestuur)
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over koloniale onderwerpen en daarnaast over binnenlandse zaken (spoorwegen, posterijen)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Schafte als Gouverneur-Generaal de bestraffing door rotanslagen en de verplichte teelt en levering van specerijen op de Molukken af

uit de privésfeer (3/4)
 • Hield zich vanaf 1860 in Leiden bezig met archiefstudie van oud-vaderlandsrecht
 • Tijdens zijn verblijf in Indië overleden zijn oudste zoon en zijn echtgenote. Verder verloor hij een 22-jarige zoon en een 2-jarig dochtertje.
 • Zijn vader was districtscommissaris van De Veluwe en lid van Provinciale Staten van Gelderland

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen samen met W.H. Dullert gekozen. Zij versloegen na herstemming C.Th. baron van Lynden van Sandenburg en G. Groen van Prinsterer.
 • Werd in 1871 bij de periodieke verkiezingen verslagen door J.Ph.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt (cons.)
 • Werd in oktober 1871 bij een tussentijdse verkiezing in het district Tiel verslagen door C.Th. baron van Lynden van Sandenburg

niet-aanvaarde politieke functies
 • Commissaris des Konings in Gelderland, 1850
 • minister van Koloniën, maart 1858 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door H. Kern, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1891/2, 1
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 751
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"
 • F.J.W. Scholten, "Ludolph Anne Jan Wilt baron Sloet. 1806-1890, Griffier van de provincie Gelderland, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië en Historicus", in: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel II, 94

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.