Jhr.Mr. W. Six

foto Jhr.Mr. W. Six
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Tweeënhalf jaar de weinig opvallende minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg. Gematigd liberaal, die conservatief maar verdraagzaam op godsdienstig gebied was. Was voor hij minister werd gemeentesecretaris en nadien wethouder van 's-Gravenhage. Voerde de door confessionelen fel bestreden Lager-onderwijswet-Kappeyne uit. Sloot zijn loopbaan af als Eerste Kamerlid voor Zeeland, van welke provincie hij drie jaar Commissaris van de Koning was geweest.

liberaal
in de periode 1879-1893: lid Eerste Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 20 augustus 1829

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 februari 1908

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (gematigd)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • ambtenaar (rang: hoofdcommies, april 1865 referendaris), ministerie van Koloniën, van 1865 tot juni 1868
 • gemeentesecretaris van 's-Gravenhage, van 2 juni 1868 tot 1 juni 1876
 • Commissaris des Konings in Zeeland, van 1 juni 1876 tot 20 augustus 1879 (benoemd bij K.B. van 9 mei 1876)
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 20 augustus 1879 tot 11 februari 1882
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 14 maart 1882 tot 6 september 1887
 • wethouder (van onderwijs) van 's-Gravenhage, van 31 mei 1883 tot 6 september 1887
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 19 september 1893 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • secretaris commissie voor de zaken betreffende de stichtingen van beurzen voor het onderwijs, vanaf april 1858
 • rijkscommissaris Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, vanaf 1893 (nog in 1901)

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1891 tot maart 1892
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1892 tot december 1892

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als Eerste Kamerlid onder meer het woord bij de algemene beschouwingen in 1888 en bij de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koloniën

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde als minister bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1880 de uitvoering van de in 1878 tot stand gekomen Lager-Onderwijswet waarin strengere eisen werden gesteld aan scholen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1880 een wet tot vereniging van de gemeenten Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden tot stand
 • Bracht in 1880 de wet tot bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw en houtteelt tot stand
 • Bracht in 1881 een wet tot vereniging van de gemeenten Zwijndrecht en Groote Lindt tot stand

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad wegens gezondheidsredenen af als minister. Aan dat ontslag lag mede een verschil van inzicht met de minister van Financiën ten grondslag

verkiezingen
 • Werd in 1888 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het district Goes verslagen door jhr. A.F. de Savornin Lohman (a.r.)
 • Werd in 1893 bij de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer in Provinciale Staten van Zeeland met 20 tegen 17 stemmen verslagen door jhr. K.A. Godin de Beaufort
 • Werd in 1888 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Zeeland met 26 van de 40 stemmen herkozen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister, april 1868 (tijdens formatiepoging door Mackay)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1245

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.