Mr. J. Sickenga

foto Mr. J. Sickenga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bestuurder en Eerste Kamerlid uit een voorname familie uit Weststellingwerf. Zijn vader was burgemeester, zijn schoonvader was een nazaat van een Tweede Kamerlid. Bekleedde diverse functies in het openbaar bestuur. Combineerde dat met het eigenaarschap van een landbouwbedrijf. Was, na advocaat te zijn geweest, lange tijd gedeputeerde van Friesland en later kantonrechter. In de Eerste Kamer voerde hij regelmatig het woord. Stond bekend als humaan en werkzaam.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1902-1911: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob

geboorteplaats en -datum
Wolvega (gem. Weststellingwerf), 6 september 1845

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 2 juli 1911

begraafplaats en -datum
Wolvega, 7 juli 1911

2.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • advocaat en procureur te Heerenveen, van 1881 tot 1 december 1903
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 20 juli 1881 tot juli 1901 (voor het kiesdistrict Schoterland)
 • lid Gedeputeerde Staten van Friesland (onder meer belast met financiën en waterstaat), van 3 juli 1888 tot juli 1901
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 juni 1902 tot 10 november 1903 (voor Friesland)
 • kantonrechter te Leeuwarden, van 1 december 1903 tot 2 juli 1911 (benoemd bij K.B. van 4 november 1903)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 1903 tot 23 april 1904 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 2 juli 1911 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid bestuur Nederlandsch Bijbelgenootschap, afdeling Leeuwarden
 • lid kamer van toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen (tijdens lidmaatschap Eerste Kamer)

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 september 1907 tot september 1908

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over justitie, financiën en landbouw

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als gedeputeerde bemoeienis met verveningen, gemeentefinanciën, tramwegen en belastingverordeningen

uit de privésfeer
 • Zijn vader was grietenijsecretaris, wethouder en burgemeester van Weststellingwerf (1866-1878) en grondeigenaar/landbouwer

verkiezingen
 • Versloeg in 1902 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 24 tegen stemmen L.W. de Vries
 • Versloeg in 1904 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland met 27 tegen 18 stemmen L.W. de Vries (c.h.)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J. Oosterom, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1974)
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.