Dr. W.J. (Wim) Schuijt

foto Dr. W.J. (Wim) Schuijtvergrootglas

Journalist, wetenschapper en buitenlandwoordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer. Echte partijman. IJverig voorvechter van zowel internationale samenwerking van christendemocraten als van Europese eenwording. Lange tijd lid van het Europese Parlement. In de oorlog als redacteur betrokken bij het illegale blad 'Christofoor' en na de oorlog nog kort hoofdredacteur van ditzelfde blad. Wetenschappelijk medewerker van de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940 - 1945. Vervolgens correspondent in Parijs van 'De Tijd' en de KRO. Als Kamerlid ook hoofdredacteur van 'De Opmars', het ledenblad van de KVP. Was actief in de katholieke vredesbeweging 'Pax Christi'.

KVP
in de periode 1956-1977: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Johannes (Wim)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 juni 1909

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 13 april 2009

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 24 augustus 1971 tot 20 september 1977
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 september 1970 tot 19 januari 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 april 1967 tot 10 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1959 tot 23 februari 1967
 • lid Europees Parlement, van 19 maart 1958 tot 18 januari 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 20 maart 1959

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/10)

 • adviserend lid Wereld Federalisten Beweging, omstreeks 1975
 • lid Commissie van Bijstand RIOD (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1974 tot 20 september 1977
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 augustus 1971 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was buitenland-woordvoerder van de KVP in de Tweede en Eerste Kamer. Hield zich in de Tweede Kamer ook bezig met wetenschapsbeleid.
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag

opvallend stemgedrag (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was spoorwegarbeider

verkiezingen
 • Was in 1971 dertiende op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen V t/m XIII (westelijke lijst) en werd niet herkozen
 • Was in 1971 Eerste Kamerkandidaat in Groep IV: Zuid-Holland

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.