J.C. Rijk

foto J.C. Rijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Conservatief negentiende-eeuws politicus, die zijn hele leven aan de Marine was verbonden. Begon daar in 1799 als vrijwilliger en eindigde als vice-admiraal. Was van eenvoudige komaf en ontwikkelde zich door zelfstudie tot een bekwame hydrograaf en marineofficier. Was adjudant van enkele vice-admiraals, vervulde vele commandantschappen en was directeur van het loodswezen en commandant van de marineopleiding in Medemblik. Het gunstige verloop van zijn loopbaan dankte hij mede aan zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij. Was drie jaar Gouverneur van Suriname en onder Willem II minister van Marine. Bleef die post ook na de liberale omwenteling van 1848 nog enige tijd bekleden. Na de aprilbeweging van 1853 als conservatief tot Kamerlid voor Den Haag gekozen. Beminnelijk man, die gezien was bij de marine.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1843-1854: lid Tweede Kamer, minister, Gouverneur van Suriname

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jules Constantijn

geboorteplaats en -datum
Wetzlar (Duitsland), 13 januari 1787

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 mei 1854

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/26)

 • commandant Zr.Ms. korvet "Nehelennia", van december 1828 tot 1830 (belast met het ophalen van gen. De Kock uit Nederlands-Indië)
 • commandant Zr.Ms. linieschip "De Zeeuw", van 1831 tot 1832 (gestationeerd bij Fort Bath op de Schelde)
 • commandant Zr.Ms. linieschip "De Zeeuw", van 1833 tot 1 april 1835 (reisde naar Sint Petersburg, Stockholm, Kopenhagen en Portsmouth)
 • commandant KIM (Koninklijk Instituut der Marine) te Medemblik, van 1 april 1835 tot 16 juli 1839
 • Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen, van 16 juli 1839 tot 1 januari 1842
 • directeur-generaal der Marine, van 1 januari 1842 tot 18 juni 1843 (wegens uitlandigheid van Rijk als Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen nam secretaris-generaal jhr. J.J. Quarles van Ufford het departement waar van 1 januari tot 2 juni 1842)
 • minister van Marine, van 18 juni 1843 tot 25 maart 1848
 • tijdelijk minister van Marine, van 25 maart 1848 tot 21 november 1848
 • tijdelijk minister van Koloniën, van 25 maart 1848 tot 21 november 1848
 • minister van Marine, van 21 november 1848 tot 15 september 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1853 tot 2 mei 1854 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

officiersrangen (4/5)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, van 1821 tot 1831
 • kapitein-ter-zee, van 1831 tot 1838
 • schout-bij nacht, van 1838 tot 1839
 • vice-admiraal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in 1830 als marineofficier naar Antwerpen gezonden in verband met de Belgische opstand
 • Stond in 1848 in het kabinet aanvankelijk aan de zijde van Schimmelpenninck en Nepveu, maar steunde uiteindelijk niet hun voorstellen voor invoering van een staatsbestel naar Brits model
 • Trad in 1849 af als minister vanwege gezondheidsredenen (voetjicht)

uit de privésfeer
 • Verrichtte wetenschappelijk zeer verdienstelijk werk op hydrografisch gebied

verkiezingen
 • Werd in 1852 bij de periodieke verkiezing in het district Amsterdam niet gekozen. Kreeg in 1852 28 procent van de stemmen.
 • Werd in 1853 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen. Gekozen werden H. Stolte, J. Bosscha en J.C. Baud. Werd in het district Rotterdam na herstemming verslagen door J.C. Baud en P.Ph. van Bosse.
 • Versloeg in 1853 bij een naverkiezing in het district 's-Gravenhage J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
J.R. Bruijn, H.J. den Heijer en H. Stapelkamp, "J.C. Rijk, zeeman en minister" (1992)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.