Ir. H. (Henk) van Rossum

foto Ir. H. (Henk) van Rossumvergrootglas

Opgewekte Delftse ingenieur civiele techniek, afkomstig van Overflakkee, die van 1967 tot 1986 een alom gewaardeerd Tweede Kamerlid was voor de SGP. Genoot in waterstaatskringen groot gezag. Bracht in 1968 als beginnend parlementariër een initiatiefwet op waterstaatkundig gebied tot stand. Introduceerde aan het eind van het Kamerdebat over de RSV-enquête de term "aangeschoten wild " voor minister Van Aardenne. Vele bestuurlijke functies in de Gereformeerde Gemeenten. Sprak met het accent van zijn geboorte-eiland.

SGP
in de periode 1967-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Melissant (Z.H.), 14 december 1919

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 17 juni 2017

levensbeschouwing
Gereformeerd (lid Gereformeerde Gemeenten)

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij) (sinds omstreeks 1947)

Hoofdfuncties/beroepen

 • volontair Rijkswaterstaat te Ouddorp, van 1943 tot 1944
 • medewerker Nederlandse Heidemaatschappij op Goeree-Overflakkee, van 1944 tot 1945
 • adjunct-inspecteur Rijksdienst voor Landbouwherstel, van juni 1945 tot december 1946
 • civiel ingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, vanaf 1947
 • hoofdingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, tot 1954
 • hoofd waterbouwkundige afdeling, Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, van januari 1954 tot 1 maart 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 1967 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 21 mei 1986

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich met name bezig met verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, landbouw en visserij en buitenlandse zaken
 • Bracht in 1968 een initiatiefwet tot stand waardoor de watervoorziening van landbouwgronden onder de werkingssfeer van de Waterstaatswet 1900 werd gebracht. Dit wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. Het was voor het eerst in twaalf jaar dat een initiatiefwetsvoorstel werd aangenomen. (9.124)
 • Diende in 1972 een initiatiefwetsvoorstel in om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Dit door J.T. van den Berg overgenomen voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken. (12.125 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd in februari 1943 met andere Delftse studenten in kamp Vught in gijzeling genomen, na de aanslag op H.A. Seyffardt
 • In 1953 werkzaam bij het dijkherstel op Goeree en Overflakkee en daarna bij de droogmaking van de onder water gelopen polders in Zeeland
 • Zijn vader was landbouwer, wethouder van Melissant en 26 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Publicaties/bronnen

publicaties
mede-auteur "Waterkering Waterhuishouding" (1968)

literatuur/documentatie
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 287
 • M. de Bruyne e.a. (red.), "Ingenieur in de politiek" (2003)
 • Evert van Dijkhuizen, "Gebouwd en afgebroken", Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2007
 • M. de Bruyne, "Een geacht afgevaardigde. Henk van Rossum (1919-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 151
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.