Ir. H. (Henk) van Rossum

foto Ir. H. (Henk) van Rossumvergrootglas

Opgewekte Delftse ingenieur civiele techniek, afkomstig van Overflakkee, die van 1967 tot 1986 een alom gewaardeerd Tweede Kamerlid was voor de SGP. Genoot in waterstaatskringen groot gezag. Bracht in 1968 als beginnend parlementariër een initiatiefwet op waterstaatkundig gebied tot stand. Introduceerde aan het eind van het Kamerdebat over de RSV-enquête de term "aangeschoten wild " voor minister Van Aardenne. Vele bestuurlijke functies in de Gereformeerde Gemeenten. Sprak met het accent van zijn geboorte-eiland.

SGP
in de periode 1967-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Melissant (Z.H.), 14 december 1919

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 17 juni 2017

levensbeschouwing
Gereformeerd (lid Gereformeerde Gemeenten)

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij) (sinds omstreeks 1947)

hoofdfuncties/beroepen

 • volontair Rijkswaterstaat te Ouddorp, van 1943 tot 1944
 • medewerker Nederlandse Heidemaatschappij op Goeree-Overflakkee, van 1944 tot 1945
 • adjunct-inspecteur Rijksdienst voor Landbouwherstel, van juni 1945 tot december 1946
 • civiel ingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, vanaf 1947
 • hoofdingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, tot 1954
 • hoofd waterbouwkundige afdeling, Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, van januari 1954 tot 1 maart 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 1967 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 21 mei 1986

partijpolitieke functies

 • lid bestuur SGP afdeling Haarlem, vanaf 1947 (nog in 1954)
 • politiek leider SGP, van 27 mei 1981 tot 21 mei 1986

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker SGP Europese verkiezingen 1979
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1981, van 23 mei 1981 tot 26 mei 1981
 • lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen 1982, van 28 juni 1982 tot 8 september 1982

nevenfuncties

 • diaken Gereformeende Gemeente te Haarlem, vanaf 14 februari 1950
 • docent cultuurtechniek, Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Arnhem, van 1954 tot 1 maart 1967
 • ouderling-scriba Gereformeerde Gemeente te Zeist, van 1957 en nog in augustus 1986
 • lid Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, van 1967 tot 1990
 • docent post-graduate Training Centre on Land Drainage
 • adviseur Stichting Mechanische Landbouw in Suriname
 • lid bestuur sectie Cultuurtechniek, afdeling Bouw- en Waterbouwkunde, KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)
 • deputaat bij Hoge Overheid van de Gereformeerde Gemeenten, omstreeks november 1983 en nog in februari 1985
 • voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Dijkverbetering in Gelderland, omstreeks november 1983 en nog in augustus 1986
 • voorzitter Stichting Organisatie Grind- en Zandvaart, omstreeks november 1983 en nog in augustus 1986
 • zendingsdeputaat Gereformeerde Gemeenten, omstreeks november 1983 en nog in 1986
 • lid Commissie Waterhuishouding, Raad van de Waterstaat, omstreeks augustus 1986 tot 1 januari 1990
 • lid bestuur Pedagogische Academie "De Driestar" te Gouda, omstreeks augustus 1986
 • redacteur tijdschrift "Waterschapsbelangen", omstreeks augustus 1986
 • lid hoofdbestuur Bond tegen het vloeken, omstreeks augustus 1986

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1969 tot 10 mei 1971 (vijfde ondervoorzitter)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 1971 tot 7 december 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging van de Wegenverkeerswet inzake meten alcoholgebruik bestuurders voertuigen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1971 tot juni 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging van de Wegenverkeerswet inzake vordering onderzoek rijvaardigheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1973 tot maart 1976
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging van de Jachtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 december 1974 tot maart 1977
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 juni 1977 tot 3 juni 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot 25 mei 1978
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Zeehavens (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 3 juni 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Groene Structuurschema's (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 februari 1983 tot 3 juni 1986

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid "Bond tegen het vloeken"

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • "School met de Bijbel" te Dirksland, van 1926 tot 1932

voortgezet onderwijs
 • Christelijke MULO-school te Middelharnis, van 1932 tot 1936
 • h.b.s.-b, Christelijke middelbare school "Linker Maasoever" te Rotterdam, van 1936 tot 1938

academische studie
 • civiele techniek, Technische Hogeschool te Delft, van 1938 tot 17 april 1947 (onderbroken tussen februari 1943 en september 1945)

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich met name bezig met verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, landbouw en visserij en buitenlandse zaken
 • Bracht in 1968 een initiatiefwet tot stand waardoor de watervoorziening van landbouwgronden onder de werkingssfeer van de Waterstaatswet 1900 werd gebracht. Dit wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. Het was voor het eerst in twaalf jaar dat een initiatiefwetsvoorstel werd aangenomen. (9.124)
 • Diende in 1972 een initiatiefwetsvoorstel in om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Dit door J.T. van den Berg overgenomen voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken. (12.125)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1967 op een verkiesbare plaatst gezet, nadat hij in 1963 als nummer 8 van de kandidatenlijst al veel voorkeurstemmen had gekregen.
 • Eerste SGP-politicus die zich (in 1968) in een documentaire over de Wet verontreiniging oppervlaktewater voor de televisie liet interviewen. Daarvoor had hij vooraf de instemming gevraagd van zijn beide fractiegenoten. Tot dan had de SGP zich om godsdienstige redenen steeds zeer afkerig getoond van het medium televisie.
 • Genoot bij zijn medeleden grote waardering vanwege zijn kennis van waterstaatkundige zaken

uit de privésfeer
 • Werd in februari 1943 met andere Delftse studenten in kamp Vught in gijzeling genomen, na de aanslag op H.A. Seyffardt
 • In 1953 werkzaam bij het dijkherstel op Goeree en Overflakkee en daarna bij de droogmaking van de onder water gelopen polders in Zeeland
 • Zijn vader was landbouwer, wethouder van Melissant en 26 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

anekdotes en citaten
 • Bij de behandeling in 1968 van het door Van Rossum ingediende wetsvoorstel merkte de VVD'er Zegering Hadders op: "Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat een wetsontwerp [op deze wijze] door de Kamer werd binnengehaald, en waarbij zij zoveel hulde bracht aan de initiatiefnemer ervan."
 • Het Boerenpartij-Kamerlid Kronenburg noemde hem, vanwege zijn blijmoedigheid, een ware Sint Franciscus in de SGP-fractie
 • Zei in het debat over de uitkomst van de RSV-enquête op 19 december 1984 tegen minister Van Aardenne: "Wij waarschuwen hem [Van Aardenne] dan ook dat hij bij een volgend RSV-debat (...) de weinige benijdenswaardige rol van aangeschoten wild zal toebedeeld krijgen."

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Heemstede, van 1947 tot 1954
 • Zeist, Charlotte de Bourbonlaan 6, vanaf 2 december 1954 (nog in 1986)

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 april 1979

overige onderscheidingen en prijzen
Schilthuis-penning, 10 oktober 1983 (wegens verdienste op het gebied van het waterstaatsrecht)

relevante buitenlandse reizen
 • Sovjet-Unie, 1961
 • Israël, 1962
 • Rhodesië

publicaties/bronnen

publicaties
mede-auteur "Waterkering Waterhuishouding" (1968)

literatuur/documentatie
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 287
 • M. de Bruyne e.a. (red.), "Ingenieur in de politiek" (2003)
 • Evert van Dijkhuizen, "Gebouwd en afgebroken", Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2007
 • M. de Bruyne, "Een geacht afgevaardigde. Henk van Rossum (1919-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 151
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Rotterdam, 1 juli 1948 (echtgenote overleden 16 mei 1949)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Rotterdam, 29 maart 1951

echtgeno(o)t(e)/partner
H. Koppelaar, Helena

2e echtgeno(o)t(e)/partner
N.C. van der Palm, Neeltje Cornelia

kinderen
1 zoon en 6 dochters

vader
H. van Rossum, Hendrik

geboorteplaats en/of -datum
Melissant, 29 maart 1890

moeder
G.J. Mast, Grietje Janna

geboorteplaats en/of -datum
Overschie, 14 maart 1892

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.