Ir. H. (Henk) van Rossum

foto Ir. H. (Henk) van Rossum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: G. Puchinger, "Hergroepering der politieke partijen?

Opgewekte Delftse ingenieur civiele techniek, afkomstig van Overflakkee, die van 1967 tot 1986 een alom gewaardeerd Tweede Kamerlid was voor de SGP. Genoot in waterstaatskringen groot gezag. Bracht in 1968 als beginnend parlementariër een initiatiefwet op waterstaatkundig gebied tot stand. Introduceerde aan het eind van het Kamerdebat over de RSV-enquête de term "aangeschoten wild " voor minister Van Aardenne. Vele bestuurlijke functies in de Gereformeerde Gemeenten. Sprak met het accent van zijn geboorte-eiland.

SGP
in de periode 1967-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik (Henk)

geboorteplaats en -datum
Melissant, 14 december 1919

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 17 juni 2017

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij) (sinds omstreeks 1947)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • adjunct-inspecteur Rijksdienst voor Landbouwherstel, van juni 1945 tot december 1946
 • civiel ingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, vanaf 1947
 • hoofdingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, tot 1954
 • hoofd waterbouwkundige afdeling, Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, van januari 1954 tot 1 maart 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 1967 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 21 mei 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • redacteur tijdschrift "Waterschapsbelangen", omstreeks augustus 1986
 • lid hoofdbestuur Bond tegen het vloeken, omstreeks augustus 1986

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Zeehavens (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 3 juni 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Groene Structuurschema's (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 februari 1983 tot 3 juni 1986

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid "Bond tegen het vloeken"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich met name bezig met verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, landbouw en visserij en buitenlandse zaken
 • Bracht in 1968 een initiatiefwet tot stand waardoor de watervoorziening van landbouwgronden onder de werkingssfeer van de Waterstaatswet 1900 werd gebracht. Dit wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. Het was voor het eerst in twaalf jaar dat een initiatiefwetsvoorstel werd aangenomen. (9.124)
 • Diende in 1972 een initiatiefwetsvoorstel in om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Dit door J.T. van den Berg overgenomen voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken. (12.125)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1967 op een verkiesbare plaatst gezet, nadat hij in 1963 als nummer 8 van de kandidatenlijst al veel voorkeurstemmen had gekregen.
 • Eerste SGP-politicus die zich (in 1968) in een documentaire over de Wet verontreiniging oppervlaktewater voor de televisie liet interviewen. Daarvoor had hij vooraf de instemming gevraagd van zijn beide fractiegenoten. Tot dan had de SGP zich om godsdienstige redenen steeds zeer afkerig getoond van het medium televisie.
 • Genoot bij zijn medeleden grote waardering vanwege zijn kennis van waterstaatkundige zaken

uit de privésfeer
 • Werd in februari 1943 met andere Delftse studenten in kamp Vught in gijzeling genomen, na de aanslag op H.A. Seyffardt
 • In 1953 werkzaam bij het dijkherstel op Goeree en Overflakkee en daarna bij de droogmaking van de onder water gelopen polders in Zeeland
 • Zijn vader was wethouder van Melissant en 26 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

anekdotes en citaten
 • Bij de behandeling in 1968 van het door Van Rossum ingediende wetsvoorstel merkte de VVD'er Zegering Hadders op: "Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat een wetsontwerp [op deze wijze] door de Kamer werd binnengehaald, en waarbij zij zoveel hulde bracht aan de initiatiefnemer ervan."
 • Het Boerenpartij-Kamerlid Kronenburg noemde hem, vanwege zijn blijmoedigheid, een ware Sint Franciscus in de SGP-fractie
 • Zei in het debat over de uitkomst van de RSV-enquête op 19 december 1984 tegen minister Van Aardenne: "Wij waarschuwen hem [Van Aardenne] dan ook dat hij bij een volgend RSV-debat (...) de weinige benijdenswaardige rol van aangeschoten wild zal toebedeeld krijgen."

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 287
 • M. de Bruyne e.a. (red.), "Ingenieur in de politiek" (2003)
 • Evert van Dijkhuizen, "Gebouwd en afgebroken", Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2007
 • M. de Bruyne, "Een geacht afgevaardigde. Henk van Rossum (1919-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 151
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.