Mr. E.N. Rahusen

foto Mr. E.N. Rahusen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Vooraanstaande Amsterdamse advocaat uit een van oorsprong Duits handelsgeslacht, die negentien jaar Eerste Kamerlid was. Bekwame, welsprekende woordvoerder van de Amsterdamse belangen en een actief Eerste Kamerlid. Vervulde diverse commissariaten en maatschappelijke functies, onder andere op visserijgebied.

liberaal
in de periode 1891-1910: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Eduard Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 november 1830

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 april 1913

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • lid kiesvereniging "Grondwet"
 • lid kiesvereniging "Amsterdam"
 • lid kiesvereniging "Regt voor Allen"
 • oud-liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 5 september 1865 tot 7 september 1875
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 maart 1867 tot november 1891 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 1891 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 20 september 1910 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • gedelegeerde van de Nederlandse regering naar de vredesconferentie te 's-Gravenhage, 1901
 • lid hoofbestuur Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Trouw en Beleid", omstreeks 1901

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juli 1908 tot september 1908
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1909 tot april 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer over diverse onderwerpen (justitie, financiën, visserij, handel, waterstaat)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1891 genoemd als minister van Marine

verkiezingen
 • Werd in 1899 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 53 van de 64 stemmen herkozen
 • Werd in 1904 bij de Eerste Kamerverkiezingen na de ontbinding in Provinciale Staten van Noord-Holland met 47 van de 69 stemmen herkozen
 • Was in 1910 geen kandidaat meer voor de Eerste Kamer

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.