C.J. (Kees) van der Ploeg

foto C.J. (Kees) van der Ploeg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen

Voorman van de landarbeidersvakbond 'Sint Deus-Dedit' in de KVP-Tweede Kamerfractie, die vicefractievoorzitter was onder Schmelzer. Afkomstig uit een arbeidersgezin uit het katholieke Zoeterwoude, die zichzelf als tuindersknecht na alleen lager onderwijs via cursussen ontwikkelde. Was landarbeider en bollenkweker in Noord-Holland. Ruim twintig jaar Tweede Kamerlid. Woordvoerder sociale zaken, met een zekere voorkeur voor regeren met de PvdA. Zat verder dertien jaar in het Europees Parlement. Speelde als waarnemend fractievoorzitter in 1965 en 1966 een rol bij de kabinetsformaties. Beschikte over een kenmerkende Roomse blijmoedigheid.

KVP
in de periode 1949-1971: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoeterwoude, 15 december 1907

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 7 maart 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • voorzitter Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken "Sint Deus-dedit", van 1946 tot mei 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 november 1949 tot 10 mei 1971
 • lid Europees Parlement, van 19 maart 1958 tot 14 september 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid bestuur NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), omstreeks 1970
 • lid bestuur Stichting public relations voor land- en tuinbouw

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 19 september 1967
 • voorzitter bijzonder commissie voor het wetsvoorstel Regeling schadeloosstelling leden Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 april 1968 tot juni 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • In 1956 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene ouderdomsverzekering
 • Was in 1969 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Wet op de loonvorming. Wist via een door hem ingediend (en aangenomen) amendement het omstreden artikel 8 te wijzigen (te sterke loonstijging kon worden omgezet in bijvoorbeeld spaarloon), zonder dat dit echter de fundamentele bezwaren van de vakbeweging wegnam.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de informatie-Schmelzer in maart 1965 en de formatie-Schmelzer in oktober/november 1966 onderhandelaar namens de KVP-fractie

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.