C.F. (Cor) van der Peijl

foto C.F. (Cor) van der Peijl
bron: Fotobureau Stokvis

Zeeuws Tweede Kamerlid van de CHU, die zijn loopbaan begon als ambtenaar en later directeur van een houtbewerkingbedrijf werd. Had vele functies in het maatschappelijk en kerkelijk leven in Zeeland. Behoorde niet tot de toonaangevende christelijk-historische Kamerleden, maar was in zijn fractie wel dé volkshuisvestingsspecialist. Hield zich ook bezig met verkeer en waterstaat en economische zaken.

CHU
in de periode 1956-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Frans (Cor)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goes, 5 september 1912

overlijdensplaats en -datum
Kloetinge (gemeente Goes), 8 februari 2001

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • directeur fabriek voor houtbewerking "La Vitesse" te Goes, vanaf 1933
  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 6 juli 1954 tot 28 december 1972
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

  • lid commissie der Nederlandse padvinders
  • lid bestuur Stichting tot behoud van Oude Kerken in Zeeland

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging van de Wet Goederenvervoer Binnenvaart inzake afschaffing van het stelsel van evenredige vrachtverdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 februari 1970 tot 11 mei 1971
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Havenschap Terneuzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 november 1970 tot februari 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met volkshuisvesting, verkeer en waterstaat en economische zaken
  • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn in 1933 overleden schoonvader was burgemeester en secretaris van Kortgene

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, juni 1962 (gaf voorkeur aan Kamerlidmaatschap)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.