Jhr.Mr. C.E.J.F. van Nispen van Pannerden

foto Jhr.Mr. C.E.J.F. van Nispen van Pannerdenvergrootglas

Katholiek Eerste Kamerlid uit de Liemers in het midden van de negentiende eeuw, dat zich steeds keerde tegen liberale voorstellen. Zijn vader was lokaal bestuurder tijdens de Franse tijd en onder koning Willem I. Hijzelf werd op zijn achtentwintigste advocaat en zes jaar later burgemeester van Zevenaar. Hij bleef dat, tot zijn dood, ruim negenentwintig jaar. Voerde in de eenentwintig jaar dat hij senator was veelvuldig het woord.

conservatief
in de periode 1849-1870: lid Eerste Kamer

voornamen

Carolus Everhardus Josephus Franciscus

personalia

geboorteplaats en -datum
Zevenaar, 3 mei 1807

overlijdensplaats en -datum
Zevenaar, 1 december 1870

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Zevenaar, vanaf 1835
 • landeigenaar en ambachtsheer
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 7 juli 1835 tot februari 1849 (voor de landelijke stand, district Doesburg)
 • burgemeester van Zevenaar, van 1 november 1841 tot 1 december 1870 (benoemd bij K.B. van 3 oktober 1841)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Gelderland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 1 december 1870 (voor Gelderland)

nevenfuncties

 • hoofdgeërfde polderdistrict Herwen en Pannerden
 • buitengewoon commissaris Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden te 's-Hertogenbosch

afgeleide functies, presidia etc.
lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1854 tot december 1870

opleiding

academische studie
 • rechten, buitenlandse universiteit (doctoraal)
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Utrecht, van 15 juni 1822 tot 5 juli 1828 (cum laude)

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vrij regelmatig en over uiteenlopende zaken (financiën, koloniën, binnenlandse zaken, waterstaat etc.)
 • Stemde in 1849 als enige vóór de ontwerp-Wet op het Kroondomein
 • In 1850 stemden hij en Hoffmann als enigen tegen de ontwerp-Provinciewet
 • Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Kieswet
 • Behoorde in 1860 tot de 20 leden die tegen de (verworpen) ontwerp-wet over aanleg en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen stemden
 • Stemde in 1863 tegen de ontwerp-Wet op het middelbaar onderwijs
 • Stemde in 1865 tegen de ontwerp-Wet inzake de uitoefening der geneeskunde
 • Stemde in 1868 tegen het (verworpen) voorstel van 5 liberale leden om een adres aan de Koning te zenden over een mogelijk derde Kamerontbinding
 • Stemde in 1869 tegen het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
 • Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Behoorde in 1870 tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een dochter van hem was gehuwd met de zoon van zijn broer jhr. J.A.Ch.A. van Nispen van Sevenaer, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was lid van de algemene raad van het departement Boven-IJssel (1811), lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de eigenerfden (1817) en hoofdschout van het district Zevenaar nov. 1817-1829

verkiezingen
 • Werd in 1848 bij de Tweede Kamerverkiezing in het district Zaltbommel verslagen door E.W. van Dam van Isselt. Werd in 1850, 1852 en 1853 niet gekozen in het district Nijmegen.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, 1850 (vanwege verkiezing tot Eerste Kamerlid)
 • minister van R.K. Eredienst, juni 1856 (geweigerd)

woonplaats(en)/adres(sen)
Zevenaar

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 1816

bezit van heerlijkheden
 • heer van Pannerden

publicaties/bronnen

publicaties
"Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juridicas" (dissertatie, 1828)

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1223

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Zevenaar, 6 november 1827

echtgeno(o)t(e)/partner
Ch.J.Th.M. Hoevel, Christina Josephina Theresia Maria

kinderen
3 zonen en 3 dochters

vader
Jhr. H.C.C.B. van Nispen van Pannerden, Hermannus Carolus Casper Bartholomaeus

geboorteplaats en/of -datum
Herwen, 4 augustus 1764

moeder
H.C.E. Goossens, Hendrica Caecilia Everharda

geboorteplaats en/of -datum
Emmerik, 22 november 1769

beroep grootvader (vaderskant)
landrentmeester graafschap Bergh

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.