B. (Boudewijn) Nierstrasz

foto B. (Boudewijn) Nierstrasz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Gefortuneerde Amsterdamse reder en onafhankelijk opererend Tweede Kamerlid voor de Vrije Liberalen. Leeft voort als de man van het zgn. incident-Nierstrasz uit 1916, waarbij hij de voorgestelde financiële vergoedingsregeling voor Tweede Kamerleden in felle bewoordingen hekelde. Werd hierover door de andere Kamerleden en minister-president Cort van der Linden ernstig gekapitteld. Bood een dag later zijn excuses aan. Keerde in 1920 nog enige maanden terug in de Kamer.

Vrij-Liberalen
in de periode 1913-1920: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Boudewijn (Boudewijn)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 september 1861

overlijdensplaats en -datum
Heemstede, 7 juli 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Bond van Vrije Liberalen, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • marineofficier, o.a. op Zr.Ms. fregat "Evertsen" en Zr.Ms. wachtschip te Willemsoord, van 1881 tot 1 februari 1883 (op pensioen gesteld vanwege in en door de dienst ontstane lichaamsgebreken)
 • adjunct-inspecteur H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij) te Haarlem en Amsterdam, van 1 februari 1883 tot 1888
 • directeur Amstel-Rijn-Main Stoombootmaatschappij, van 1885 tot 1896
 • directeur N.V. Hollandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam, van 1888 tot 1 mei 1921
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Amsterdam VI)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1920 tot 6 augustus 1920

officiersrangen
luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1 september 1881 tot 1 februari 1883

4.

Nevenfuncties (2/14)

 • vicepresident Nederlandsch-Indische Handelsbank
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam, omstreeks 1931

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer voornamelijk over scheepvaartaangelegenheden, handel, Nederlands-Indië en belastingen

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Veroorzaakte 16 november 1916 een incident in de Tweede Kamer. Hij veroordeelde in scherpe bewoordingen het voorstel tot verhoging van de schadeloosstelling en tot invoering van een presentiegeld aan Tweede Kamerleden. Hij verweet de minister zonder enige toelichting en argumentatie en met een hautain gebaar enkele rijksdaalders in de hand van 'de afgevaardigde' te laten vallen, die zich vastklampt aan zijn mandaat als middel van bestaan". Ten slot riep hij uit: "Maar wat klaag ik. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite! Elke Kamer ondervindt van de Regeering de behandeling, die haar toekomt." Verschillende Kamerleden en minister Cort van der Linden maakten Nierstrasz ernstige verwijten over diens uitlatingen. Voorzitter Goeman Borgesius zag zich, na vergeefs hameren en een poging de orde te herstellen, genoodzaakt de vergadering te schorsen. Een dag later bood Nierstrasz zijn medeleden en de minister zijn excuses aan.
 • In 1920 werd hij in april benoemd verklaard tot Tweede Kamerlid, maar omdat hij aarzelde over aanvaarding daarvan en treuzelde met het insturen van zijn geloofsbrieven, werd hij pas in mei geïnstalleerd. In augustus 1920 nam hij ontslag.

uit de privésfeer
 • Zijn tweede echtgenote was een nicht van de schrijver Louis Couperus. Zijn tweede schoonvader was oud-resident en schrijver van Indische novellen
 • Zijn vader was burgemeester van Loenen (1853-1854). Hij was tevens raadslid in 's-Gravenhage.

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 bij een naverkiezing in het district Amsterdam VI H. Verkouteren (chu) na herstemming
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Was in 1918 nummer drie op de kandidatenlijst van de Vrije Liberalen, maar werd niet herkozen omdat Æ.G.A. ridder van Rappard en J.W. Niemeijer meer (voorkeur)stemmen kregen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1913
 • Ned. Patriciaat, 1924

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.