Jhr.Ir. R.R.L. de Muralt

foto Jhr.Ir. R.R.L. de Muralt
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Ingenieur die onder het districtenstelsel als liberaal vier jaar het Zeeuwse kiesdistrict Oostburg vertegenwoordigde en daarna nog een periode Kamerlid bleef. Vooral deskundig op het gebied van de zeeweringen en in Zierikzee mede-eigenaar van een technisch bureau. Voorzitter van de Bond voor staatspensionnering. In de Kamer deelnemer aan de debatten over wijziging van het grondwettelijk onderwijsartikel. Was later als Eerste Kamerlid een fel bestrijder van het Verdrag met België, omdat hij daarin een bedreiging voor Zeeland zag. Gaf als burgemeester van Borculo krachtdadig leiding aan de wederopbouw na de stormramp in 1925. Sprak in de Kamers vaak met enige overdrijving.

Vrijheidsbond, Liberale Unie
in de periode 1913-1929: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Robert Rudolph Lodewijk

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 9 mei 1871

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 november 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • directeur technisch bureau "Zeeland" te Zierikzee, van 1 januari 1906 tot oktober 1913
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 24 juli 1922 (1913-1918 voor het kiesdistrict Oostburg)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1919 tot 25 mei 1921
 • burgemeester van Borculo, van 15 maart 1923 tot 1 november 1928
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 17 september 1929

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter Raad van Beheer N.V. Electriciteitsmaatschappij "De Berkelstreek" te Borculo, van september 1923 tot november 1928 (electriciteitsvoorziening in de gemeenten Ruurlo, Neede, Diepenheim, Borculo en Eibergen)
 • lid Rijkscommissie van advies voor de werkloosheidsverzekering, omstreeks 1929

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 1917 met Duys (SDAP) en Marchant (VDB) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een staatspensioen (vanaf 70 jaar). Dit voorstel werd verworpen door de Eerste Kamer.
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over Indische zaken, defensie, waterstaat en onderwijs

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde een zeer belangrijke rol in de anti-annexatiebeweging in Zeeuws-Vlaanderen, na de Eerste Wereldoorlog. Hij speelde geheime gelden van Rotterdamse havenbaronnen en grootindustriëlen door naar het Zeeuws-Vlaamse comité om de Belgische gebiedseisen op Zeeuws-Vlaanderen te pareren.
 • Was burgemeester van Borculo ten tijde van de windhoosramp op 10 augustus 1925, die grote verwoestingen aanrichtte in het stadje en ook diverse slachtoffers maakte (onder wie vijf dodelijke). Ook zijn eigen woning liep schade op. Hij speelde een belangrijke rol bij de coördinatie van de hulpverlening en van de wederopbouw.

uit de privésfeer
 • Deed uitvindingen op het gebied van zeeweringen. Hield hierover talrijke lezingen. De door hem ontworpen dijkmuurtjes, staan in Zeeland bekend als 'Muraltmuurtjes'.
 • Bracht in 1916 een ontwerp uit voor een tweede spoorbrug over het Hollandsch Diep
 • Zijn vader was wethouder van Utrecht en lid van Provinciale Staten van Utrecht

verkiezingen (3/5)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1922 niet herkozen. Hij was lijstaanvoerder van de kandidatenlijst in de kieskringen Middelburg, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Maastricht.
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.