F.H. de Monté VerLoren

foto F.H. de Monté VerLoren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad

IJverige belasting- en waterstaatsdeskundige van de ARP-Tweede Kamerfractie, die echter ook op vele andere beleidsterreinen actief was. Voor hij in de Tweede Kamer kwam, was hij hoofd van de afdeling spoorwegen op het ministerie van Waterstaat. Scherpzinnig en correct Kamerlid, dat enkele malen op de voordracht voor het Kamervoorzitterschap werd gezet. Regelmatig voorzitter van bijzondere commissies en van commissies van rapporteurs. Behoorde tot de vooraanstaande figuren in zijn fractie, die in de Kamer niet meer sprak dan nodig was.

ARP
in de periode 1909-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frederik Herman

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 24 maart 1861

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 april 1925

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • ambtenaar afdeling handel en nijverheid (rang: commies), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 maart 1896 tot 1 maart 1899
 • ambtenaar afdeling handel en nijverheid (rang: hoofdcommies), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 maart 1899 tot 1 maart 1901
 • ambtenaar afdeling spoorwegen (rang: referendaris), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 maart 1901 tot februari 1906
 • hoofd afdeling spoorwegen (rang: administrateur), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 13 februari 1906 tot 30 april 1925 (sinds 10 november 1909 op non-actief)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 november 1909 tot 30 april 1925 (1909-1918 voor het kiesdistrict Breukelen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie ter voorbereiding van een belasting op oorlogswinst (Staatscommissie-Bos), van oktober 1915 tot 23 februari 1916
 • lid Staatscommissie onderzoek naar de bezetting en werkwijze van departementen van Algemeen Bestuur (bezuiningscommissie-Rink), van 20 december 1920 tot september 1923

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1924 en 1925)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1924 tot september 1924

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel specialist ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich daarnaast vooral bezig met waterstaatsaangelegenheden (m.n. spoorwegen) en met buitenlandse zaken
 • Onttrok zich in 1912 met drie andere ARP'ers (onder wie Kuyper) aan de stemming over de ontwerp-Bakkerswet
 • Nam in de Kamer een voorname plaats in vanwege zijn algemene kennis, die zich overigens niet tot waterstaatszaken beperkte. Toen Colijn in 1922 bij de algemene beschouwingen bezuinigingen op defensie voorstelde, werd hij door een deel van zijn fractie onder leiding van De Monté verLoren gecorrigeerd. $B HVTB

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in juli en september 1922 en in september 1923 en 1924 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Speelde in de zomer van 1922 enige weken als vervanger van fractievoorzitter Rutgers een belangrijke rol bij de kabinetsformatie
 • Was bij zijn overlijden lid van 33 Tweede Kamercommissies

verkiezingen
 • Versloeg in 1909 bij een tussentijdse verkiezing in het district Breukelen J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (rk) na herstemming
 • Versloeg in 1913 J.A. van Hamel (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Financiën, 1918 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat. De geschiedenis van de AR Partij", 346
 • Onze Afgevaardigden, 1913
 • Ned. Patriciaat, 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.