Dr. H.W.E. Moller

foto Dr. H.W.E. Moller
bron: Tijdschrift KSZ 1940

Energieke onderwijswoordvoerder van de RKSP-Tweede Kamerfractie en stichter van de katholieke lerarenopleiding. Was zelf leraar in Amsterdam en privédocent aan de Gemeentelijke Universiteit. Actief als redacteur van enkele (katholieke) onderwijskundige tijdschriften. Behoorde tot de progressieve vleugel van zijn partij. Was tevens een belangrijk organisator op onderwijsgebied, onder andere als voorzitter van 'Ons Middelbaar Onderwijs' in Brabant. Bracht diverse studies op letterkundig gebied uit, onder meer over Vondel.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1925-1940: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Willem Evert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 8 november 1869

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 6 december 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 6 december 1940
 • wethouder (van sociale zaken) van Tilburg, van 27 september 1929 tot 2 september 1935
 • lid gemeenteraad van Tilburg, van 5 september 1939 tot 6 december 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid kerkbestuur parochie H. Margarita Maria
 • lid hoofdbestuur ANV (Algemeen Nederlandsch Verbond), omstreeks 1926 en nog in 1938

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1937 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1939 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Verdedigde in 1934 namens de minderheid van zijn fractie de door minister Marchant voorgestelde spellingsvereenvoudiging
 • Door aanneming in 1938 van een door hem ingediend amendement op de begroting van O.K. en W. 1939 sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit voor het principe van de subsidiëring van het bijzonder hoger onderwijs $O 1 december 1938 47-46

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Sprak op Vlaamse congressen. Pleitte krachtig voor culturele verbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland.
 • Stapte in 1920 op bij de R.K. Leergangen na een conflict met het curatorium
 • Zijn (tweede) zoon Lodewijk sneuvelde op 10 mei 1940 bij de verdediging van de vliegbasis in Valkenburg (Z.H.). Zijn andere zoon was in 1915 overleden.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen (3/4)
 • dr. Paul van Noordhorn (pseudoniem), van 1910 tot 1913
 • A. van Wijk (pseudoniem), 1910
 • H. van Damme Gotiese (pseudoniem), 1913

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.