A. Moens

foto A. Moens
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Lange tijd liberaal Tweede Kamerlid voor het district Sneek. Medestander van Kappeyne van de Coppello. Begon zijn loopbaan als hervormd predikant (onder meer in Sneek) en werd later onderwijsinspecteur. Pleitbezorger van verbetering van het openbaar onderwijs. Zette zich ook in voor een betere lerarenopleiding. Sprak als een echte kanselredenaar en maakte lange, ingewikkelde zinnen. Werd na zijn Kamerlidmaatschap onderwijsinspecteur in West-Nederland.

liberaal, Kappeynianen
in de periode 1866-1880: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Antony

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hillegersberg (thans gem. Rotterdam), 15 april 1827

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 24 juni 1899

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1880

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1866 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 2 februari 1873 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Utrecht, van 1 maart 1873 tot 1 november 1880 (benoemd bij K.B. van 2 februari 1873)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 maart 1873 tot 1 november 1880 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • inspecteur van het lager onderwijs, tweede inspectie (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland), van 1 november 1880 tot 1 april 1890

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • secretaris Industrieschool te Sneek, omstreeks 1862 (medeoprichter)
 • lid hoofdbestuur Maatschappij tot Nut van de Javaan

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 1876 een initiatiefwetsvoorstel in om te regelen dat voor alle onderwijzers dezelfde acte van bekwaamheid zou gelden. Het voorstel werd later ingetrokken.
 • Speelde in 1878 een belangrijke rol bij de behandeling van de Lager-onderwijswet van Kappeyne van de Coppello

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Oprichter van de Vereniging voor Volksonderwijs

verkiezingen (3/7)
 • Versloeg in 1873 bij een tussentijdse verkiezing L.W.Ch. Keuchenius (arp)
 • Versloeg in 1875 J. Binkes (a.r.)
 • Versloeg in 1879 W.M. Oppedijk (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.