Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer

foto Dr. J.F.G.M. (José) de Meijervergrootglas

Katholieke bedrijfsadviseur, die in het kabinet-Marijnen als staatssecretaris was belast met onder meer arbeidsvoorziening en medezeggenschap. Was daarvoor lange tijd werkzaam bij het Van Leer-concern. Bleef staatssecretaris in de twee opvolgende kabinetten. Werd in het kabinet-Cals door de PvdA enigszins 'gewantrouwd', omdat hij als vertegenwoordiger van de werkgevers werd beschouwd. Na zijn staatssecretariaat Tweede Kamerlid voor de KVP. Veranderde zijn achternaam later in August de Meijer.

KVP
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Joseph François Gustave Marie (José)

personalia

geboorteplaats en -datum
Terneuzen, 3 mei 1915

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 23 oktober 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Zijn roepnaam was eerder 'Sjef'
 • Dr. J.F.G.M. August de Meijer (na toevoeging 'August' aan geslachtsnaam in 1973)

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris Centrale Grondstoffenbureau, ministerie van Oorlog, van 1939 tot 1940
 • directiesecretaris Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, vanaf 1940
 • lid Raad van Bestuur (belast met de leiding op het westelijk halfrond), Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, tot 1952
 • adviseur van industriële ondernemingen, van 1952 tot 1963
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met arbeidsvoorziening en -bescherming, ondernemingsraden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), van 15 november 1963 tot 5 april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

partijpolitieke functies

 • lid partijraad KVP, van 1952 tot november 1963
 • vicevoorzitter sociaal-economische commissie KVP, tot november 1963

nevenfuncties

 • lid bestuur enige werkgeversverenigingen
 • commissaris diverse familie-vennootschappen
 • lid College van Curatoren Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1951 tot 1963
 • lid bestuur Sint Radboudstichting, tot 1963
 • lid Academische Raad, tot 1963
 • vicevoorzitter Sint Adelbertvereniging (standsorganisatie van leidinggevende katholieken)
 • lid bestuur Nederlands Studiecentrum voor doelmatige bedrijfsleiding
 • lid commissie hoofdarbeiders, ILO (Internationale Arbeidsorganisatie)
 • adviseur ECE (Economische Commissie voor Europa) te Genève
 • vicevoorzitter Europese Beweging Nederland, afdeling Amsterdam
 • voorzitter Raad van Commissarissen Sea and Road Terminal-bedrijf "Verbrugge de Meijer" (na 1971)
 • lid commissie Zeehavenoverleg Verkeer en Waterstaat (gedurende 13 jaar)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Handelsschool, "Sint Jan Berchmanscollege" te Antwerpen (kostschool)

academische studie
 • economie, R.K. Handelshoogeschool (vanaf 1938 Katholieke Economische Hogeschool) te Tilburg, van september 1933 tot 22 februari 1939
 • studie te Londen
 • studie te Parijs

promotie
 • economische wetenschappen, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 16 november 1945

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (algemeen economisch beleid, industriepolitiek, bedrijfsorganisatie)
 • Vroeg in 1968 aandacht voor de teruglopende werkgelegenheid in de Tilburgse textielindustrie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had als staatssecretaris ook arbeidsvoorziening in zijn portefeuille en was daarmee verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers (toentertijd nog algemeen aangeduid als 'gastarbeiders').
 • Vaardigde in 1964 een richtlijn uit, waarin stond dat directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus geen vergunning meer mochten verlenen voor ontslag van vrouwen als zij in het huwelijk traden
 • Verleende in 1964 gratie aan ruim 800 boeren, die tot gevangenisstraf of boeten waren veroordeeld vanwege het weigeren gegevens te verstrekken aan het Landbouwschap over de bedrijfsgrootte
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel tot instelling van een bezitsvormingsfonds in, dat gevoed zou worden door de verkoop van het staatsaandeel in NV Breedband aan Koninklijke Hoogovens
 • De door hem verdedigde ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening werd in 1966 door de Eerste Kamer verworpen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als bedrijfsadviseur initiatiefnemer van een hoogovenproject op het eiland Rozenburg. De plannen gingen niet door vanwege tegenwerking van Koninklijke Hoogovens.
 • Was als staatssecretaris belast met publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hoewel hij daar zelf tegenstander van was. De ondertekening van het besluit tot de benoeming van De Pous tot voorzitter van de SER liet hij over aan minister Veldkamp.
 • In 1965 was het aan Veldkamp te danken dat hij gehandhaafd bleef als staatssecretaris. De KVP-fractie wilde eigenlijk een ander.
 • Onttrok zich in 1970 aan de stemming over het wetsvoorstel Wet universitaire bestuurshervorming, omdat hij een tegenstem schadelijk vond voor Veringa (die inmiddels KVP-lijsttrekker was geworden)

uit de privésfeer
 • Was in zijn studententijd lid van het zelfde dispuut ("A One") als Norbert Schmelzer
 • Zijn vader was reder en gemeenteraadslid van Terneuzen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Terneuzen
 • Amsterdam, vanaf 1940
 • Amstelveen, omstreeks 1945
 • Curaçao, van 1946 tot 1947
 • New York, van 1947 tot 1952
 • Amsterdam, Minervalaan, omstreeks 1955 tot 1970
 • Abcoude, huize "Bijlmerlust", van 1970 tot 1989
 • Zeist, Arnhemse Bovenweg 33-306 (Huize 't Kerckebosch), omstreeks oktober 1989

ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 april 1967

publicaties/bronnen

publicaties
"Aspecten der Nederlandse IJzer- en Staalproduktie voor de industrie" (dissertatie, 1945)

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Tilburg, 1 mei 1941

echtgeno(o)t(e)/partner
C.Th.M. van Delft, Constance Theodora Maria (Stans)

kinderen
2 zoons en 2 dochters

vader
F.B.G. de Meijer, François Bernard Gustave (Gustaaf)

geboorteplaats en/of -datum
Terneuzen, 12 april 1882

moeder
F.M. Wauters, Francisca Maria

geboorteplaats en/of -datum
Assenede (België), 20 april 1881

broers en zusters
4 broers en 3 zussen

beroep grootvader (vaderskant)
eigenaar scheepvaartbedrijf

beroep grootvader (moederskant)
landbouwer (eigenaar groot landbouwbedrijf)

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.