Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer

foto Dr. J.F.G.M. (José) de Meijervergrootglas

Katholieke bedrijfsadviseur, die in het kabinet-Marijnen als staatssecretaris was belast met onder meer arbeidsvoorziening en medezeggenschap. Was daarvoor lange tijd werkzaam bij het Van Leer-concern. Bleef staatssecretaris in de twee opvolgende kabinetten. Werd in het kabinet-Cals door de PvdA enigszins 'gewantrouwd', omdat hij als vertegenwoordiger van de werkgevers werd beschouwd. Na zijn staatssecretariaat Tweede Kamerlid voor de KVP. Veranderde zijn achternaam later in August de Meijer.

KVP
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Joseph François Gustave Marie (José)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Terneuzen, 3 mei 1915

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 23 oktober 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Zijn roepnaam was eerder 'Sjef'
 • Dr. J.F.G.M. August de Meijer (na toevoeging 'August' aan geslachtsnaam in 1973)

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris Centrale Grondstoffenbureau, ministerie van Oorlog, van 1939 tot 1940
 • directiesecretaris Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, vanaf 1940
 • lid Raad van Bestuur (belast met de leiding op het westelijk halfrond), Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, tot 1952
 • adviseur van industriële ondernemingen, van 1952 tot 1963
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met arbeidsvoorziening en -bescherming, ondernemingsraden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), van 15 november 1963 tot 5 april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (algemeen economisch beleid, industriepolitiek, bedrijfsorganisatie)
 • Vroeg in 1968 aandacht voor de teruglopende werkgelegenheid in de Tilburgse textielindustrie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had als staatssecretaris ook arbeidsvoorziening in zijn portefeuille en was daarmee verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers (toentertijd nog algemeen aangeduid als 'gastarbeiders').
 • Vaardigde in 1964 een richtlijn uit, waarin stond dat directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus geen vergunning meer mochten verlenen voor ontslag van vrouwen als zij in het huwelijk traden
 • Verleende in 1964 gratie aan ruim 800 boeren, die tot gevangenisstraf of boeten waren veroordeeld vanwege het weigeren gegevens te verstrekken aan het Landbouwschap over de bedrijfsgrootte
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel tot instelling van een bezitsvormingsfonds in, dat gevoed zou worden door de verkoop van het staatsaandeel in NV Breedband aan Koninklijke Hoogovens
 • De door hem verdedigde ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening werd in 1966 door de Eerste Kamer verworpen

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in zijn studententijd lid van het zelfde dispuut ("A One") als Norbert Schmelzer
 • Zijn vader was reder en gemeenteraadslid van Terneuzen

Publicaties/bronnen

publicaties
"Aspecten der Nederlandse IJzer- en Staalproduktie voor de industrie" (dissertatie, 1945)

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.