Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer

foto Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholieke bedrijfsadviseur, die in het kabinet-Marijnen als staatssecretaris was belast met onder meer arbeidsvoorziening en medezeggenschap. Was daarvoor lange tijd werkzaam bij het Van Leer-concern. Bleef staatssecretaris in de twee opvolgende kabinetten. Werd in het kabinet-Cals door de PvdA enigszins 'gewantrouwd', omdat hij als vertegenwoordiger van de werkgevers werd beschouwd. Na zijn staatssecretariaat Tweede Kamerlid voor de KVP. Veranderde zijn achternaam later in August de Meijer.

KVP
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joseph François Gustave Marie (José)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Terneuzen, 3 mei 1915

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 23 oktober 2000

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Raad van Bestuur (belast met de leiding op het westelijk halfrond), Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, tot 1952
 • adviseur van industriële ondernemingen, van 1952 tot 1963
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met arbeidsvoorziening en -bescherming, ondernemingsraden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), van 15 november 1963 tot 5 april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Sea and Road Terminal-bedrijf "Verbrugge de Meijer" (na 1971)
 • lid commissie Zeehavenoverleg Verkeer en Waterstaat (gedurende 13 jaar)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (algemeen economisch beleid, industriepolitiek, bedrijfsorganisatie)
 • Vroeg in 1968 aandacht voor de teruglopende werkgelegenheid in de Tilburgse textielindustrie

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel tot instelling van een bezitsvormingsfonds in, dat gevoed zou worden door de verkoop van het staatsaandeel in NV Breedband aan Koninklijke Hoogovens
 • De door hem verdedigde ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening werd in 1966 door de Eerste Kamer verworpen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was als staatssecretaris belast met publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hoewel hij daar zelf tegenstander van was. De ondertekening van het besluit tot de benoeming van De Pous tot voorzitter van de SER liet hij over aan minister Veldkamp.
 • In 1965 was het aan Veldkamp te danken dat hij gehandhaafd bleef als staatssecretaris. De KVP-fractie wilde eigenlijk een ander.
 • Onttrok zich in 1970 aan de stemming over het wetsvoorstel Wet universitaire bestuurshervorming, omdat hij een tegenstem schadelijk vond voor Veringa (die inmiddels KVP-lijsttrekker was geworden)

uit de privésfeer
 • Was in zijn studententijd lid van het zelfde dispuut ("A One") als Norbert Schmelzer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Terneuzen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.