Ing. J.T. (Jur) Mellema

foto Ing. J.T. (Jur) Mellema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Groningse herenboer, die in 1967 Beernink opvolgde als voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer. Was tevens woordvoerder landbouw, Koninkrijkszaken en (later) milieu. Probeerde eind jaren zestig van de CHU een moderne partij te maken met een centrum-politieke instelling en daarmee rijp voor de christendemocratische fusie. Lanceerde de slogan "samen-uit samen-thuis". Hield met Schmelzer en Biesheuvel het kabinet-De Jong overeind. Maakte als fractievoorzitter in 1968 na veroordeling vanwege een verkeersmisdrijf een jaar plaats voor Tilanus. Bescheiden in zijn pretenties. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van het Produktschap voor pluimvee en eieren.

CHU
in de periode 1959-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jurjen Tammo (Jur)

geboorteplaats en -datum
Nieuw-Scheemda (gem. Scheemda), 18 september 1923

overlijdensplaats en -datum
11 mei 2017

2.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landbouwer, eigenaar akkerbouwbedrijf (70 ha.) te Nieuw-Scheemda
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 6 juli 1954 tot 1 juni 1967
 • lid gemeenteraad van Scheemda, van 2 september 1958 tot juli 1959
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1959 tot 1 april 1972
 • fractievoorzitter CHU Tweede-Kamer der Staten-Generaal, van 5 april 1967 tot 1 juli 1968 (vanaf 26 april 1968 op non-actief)
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juni 1969 tot 28 april 1971
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1971 tot 1 april 1972
 • voorzitter Produktschap voor Pluimvee en Eieren, van 1 april 1972 tot 1 januari 1990

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • kerkvoogd
 • lid Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, vanaf 12 januari 1972

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter subcommissie voor NAVO en Oost-West-verhoudingen van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1967 tot 1 april 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet inzake luchtverontreiniging (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1968 tot juli 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, milieuhygiëne en Koninkrijksaangelegenheden en aanvankelijk ook met verkeer en waterstaat (goederenvervoer, Wet uitkeringen wegen)
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening
 • Voerde in 1964 het woord bij het wetsvoorstel tot instelling van het Rijkswegenfonds

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Voerde op 14 februari 1968 samen met Biesheuvel (ARP) en Schmelzer (KVP) het woord in een tv-uitzending van de KVP om daarmee het belang van verdere christendemocratische samenwerking te benadrukken
 • Trad terug op 26 juni 1968 als fractievoorzitter na een veroordeling tot twee weken gevangenis en 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid vanwege het onder invloed (en medicijnen) veroorzaken van een verkeersongeluk in april 1968. Het ongeluk vond plaats op het kruispunt Bergselaan-Schieweg in Rotterdam nadat hij een receptie van zijn partijgenoot minister Udink had bezocht. Hij was eerder al eens voorwaardelijk veroordeeld voor eenzelfde vergrijp.

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Vlaardingen en van Zwolle
 • Zijn vader was wethouder van Scheemda en gedeputeerde van Groningen (1937)
 • Zijn broer Sieto was burgemeester van Stedum

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, juli 1962
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, oktober 1969

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • J. van Merriënboer, "Voortrekker van het CDA en gezelligheidsdrinker. Jur Mellema (1923-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 142

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.