Jhr.Mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff

foto Jhr.Mr. P.Th. van der Maesen de Sombreffvergrootglas

Limburgse gedeputeerde, die in 1862 op jonge leeftijd minister van Buitenlandse Zaken werd in het tweede kabinet-Thorbecke. Had een slechte verhouding met de koning en werd in 1863 door de Eerste Kamer ten val gebracht. Nadien liberaal Tweede Kamerlid. Raakte in 1865 betrokken bij de Limburgse brievenkwestie, waarbij belastingverhoging in Limburg werd uitgesteld tot na de verkiezingen. Eén van de laatste der zogenaamde 'papo-liberalen'.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1862-1873: lid Tweede Kamer, minister

voornamen

Paul Theresia

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 25 oktober 1827

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 14 november 1902

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Maastricht, vanaf 1850 (onbekend of hij daadwerkelijk heeft gepleit)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 5 juli 1853 tot 12 maart 1862 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 2 juli 1856 tot 12 maart 1862
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 12 maart 1862 tot 2 januari 1864 (tevens belast met zaken van Rooms-Katholieke Eredienst na opheffing departement op 1 juli 1862)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1864 tot 25 november 1865 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 december 1865 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 februari 1868 tot 15 september 1873 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 7 juli 1874 tot 7 juli 1880 (voor het kiesdistrict Heerlen)

nevenfuncties

lid Commissie van Controle Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij, omstreeks 1876

afgeleide functies, presidia etc.
lid Commissie omtrent de bescheiden betreffende de Limburg-Luxemburgsche aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), maart 1868

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Maria Munstervereniging te Roermond

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te Maastricht, tot 1846 (eindexamen magna cum laude)

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Leiden, van 25 september 1846 tot 28 juni 1850 (volgde o.a. colleges bij Thorbecke)

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid vooral over buitenlandse zaken en verder over onderwerpen op het gebied van het binnenlands bestuur en waterstaat (spoorwegen), vaak in relatie met Limburg
 • Interpelleerde in 1866 minister Cremers over de verhouding van Limburg tot de Duitse Bond na beëindiging van de oorlog
 • Interpelleerde in 1867 minister Van Zuylen van Nijevelt over de nadelen die de scheepvaart ondervond op de Maas en de Zuid-Willemsvaart
 • Stemde op 23 maart 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1863 wetten tot goedkeuring van traktaten met België tot stand over de aftapping van het Maaswater, de afkoop van de Scheldetol bij Terneuzen en over handel en scheepvaart. Over de afkoop van de Scheldetol was in 1863 in Brussel door achttien landen onderhandeld.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1853 na herstemming gekozen tot Statenlid
 • Kwam in conflict met de koning over zijn houding ten opzichte van de Poolse opstand (Willem III voelde niets voor de door de minister voorgestelde kritische opstelling jegens Rusland) en over de deelneming aan een Europees Congres in Parijs
 • Trad af nadat de Eerste Kamer op 29 december 1863 de begroting van Buitenlandse Zaken met 19 tegen 14 stemmen had verworpen. Hij bood op 2 januari 1864 zijn ontslag aan.
 • Legde zijn Kamerlidmaatschap op 25 november 1865 naar aanleiding van het "Limburgse brievenschandaal" neer, maar werd 14 dagen later herkozen
 • Niet herkozen als Tweede Kamerlid in 1873 na de breuk tussen liberalen en katholieken

uit de privésfeer
 • Zijn moeder overleed negen dagen na zijn geboorte
 • Zijn vader was hypotheekbewaarder te Maastricht en lid van Provinciale Staten van Limburg
 • Zijn echtgenote was bevriend met prinses Louise, dochter van prins Frederik (eerste dochter naar haar vernoemd)
 • Zijn stiefmoeder was de weduwe van M.H.G. baron de Beeckman de Libersart, gouverneur van Henegouwen en Limburg
 • Zijn broer Louis Eustache was gehuwd met een dochter van C.A. baron de Bieberstein, lid Tweede Kamer

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Houthem (Lb.), Kasteel Strabeek, van 1855 tot 1880
 • 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 51, van 1862 tot 1864
 • Maastricht, O.L. Vrouwenplein 2702, vanaf 1880

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 12 mei 1874

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 335
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Houthem, 10 januari 1855

echtgeno(o)t(e)/partner
E.L.Ch.E. de Ceva, Emilia Louise Charlotte Elisabeth

kinderen
3 zoons en 3 dochters

vader
Jhr. L.P.J.L. van der Maesen de Sombreff, Leonardus Petrus Joannes Ludovicus

geboorteplaats en/of -datum
Tongeren, 24 augustus 1775

moeder
L.H.A. von Salomon, Louise Henriëtte Agnes

geboorteplaats en/of -datum
Gelder (Groothertogdom Nederrijn), 12 oktober 1799

stiefmoeder
A.H. de la Hamayde, Augustine Henriëtte

broers en zusters
2 broers (was de derde zoon)

beroep grootvader (vaderskant)
advocaat

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.