Dr. H.J. Lovink

foto Dr. H.J. Lovink
bron: privecollectie

Creatieve Achterhoekse dorpsjongen met een zeer helder verstand, die door zelfstudie en grote werkkracht zich al heel jong ontwikkelde van boomkweker tot directeur Heidemij. en directeur Landbouw in Nederlands-Indië. Was daarna vele jaren de woordvoerder voor de CHU in de Tweede Kamer over landbouw, visserij en Suriname. Speelde in het interbellum een belangrijke rol in de debatten over de handelspolitiek. Muzikale man en bekwaam beminnelijk organisator.

CHU
in de periode 1922-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hermanus Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Terborg (gem. Wisch, Gld.), 10 januari 1866

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 april 1938

begraafplaats en -datum
Alphen aan den Rijn, 6 april 1938 (familiegraf)

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

  • directeur departement van Landbouw, Handel en Nijverheid te Batavia (Ned.-Indië), van 1909 tot 1918
  • commissaris-generaal voor de landbouwproductie en belast met de leiding van de afdeling Visserijen, ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 3 oktober 1918 tot 1 mei 1923
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1922 tot 8 juni 1937
  • burgemeester van Alphen aan den Rijn, van 1 mei 1923 tot 1 september 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

  • lid bestuur Nederlandsche Heidemaatschappij
  • lid bestuur Nederlandsche Tuinbouwraad

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste Nederlandsche Heidemaatschappij, vanaf 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder van de CHU-Tweede Kamerfractie voor landbouw, visserij en onderwijs. Hield zich verder onder meer bezig met Surinaamse aangelegenheden.
  • Interpelleerde in 1926 de ministers Van Karnebeek en Kan over de door Amerika getroffen maatregelen ten aanzien van de invoer van planten en bollen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Hij was bevriend met prins Hendrik. Op zijn begrafenis vertegenwoordigde de opperhoutvester de koningin.

anekdotes en citaten
  • Hij combineerde gedurende tien jaar het burgemeesterschap van Alphen aan den Rijn met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Omdat hij drie dagen per week in de Kamer werkte, stelden de vrijzinnig-democraten in de gemeenteraad voor om zijn wedde te verminderen met één gulden om daarmede de provincie in overweging te geven om het salaris van een burgemeester die tevens Kamerlid was, te herzien. Het voorstel werd verworpen. De burgemeester trad een half jaar later af. Hij was toen ruim 67 jaar.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.