C.M.E. van Löben Sels

foto C.M.E. van Löben Sels
bron: Fotoarcheif Eerste Kamer

Zelfbewuste officier die zowel Tweede als Eerste Kamerlid was voor de ARP. Kwam na een loopbaan bij artillerie in 1888 voor het district Ede in de Tweede Kamer. Was zowel daar als later in de Eerste Kamer voor alles defensiespecialist. Doorliep de officiersrangen tot die van generaal-majoor. Ook een broer van hem was (later) Tweede Kamerlid.

ARP, antirevolutionair
in de periode 1888-1914: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Constant Maurits Ernst

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 3 oktober 1846

overlijdensplaats en -datum
Auerbach (Dld.), 18 maart 1923

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juli 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Ede)
 • luitenant-kolonel, Staf vierde regiment vestingartillerie te Den Helder, van 1900 tot 1 mei 1903
 • kolonel-commandant, vierde artillerie-commandement te 's-Gravenhage, van 1 mei 1903 tot 1 november 1906
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 1905 tot 1 november 1906 (voor Gelderland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 december 1906 tot 24 juli 1914 (voor Gelderland)

officiersrangen (2/7)
 • kolonel der artillerie, van 1 mei 1903 tot 1 november 1906
 • generaal-majoor der artillerie b.d., vanaf 1 november 1906

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid College van directeuren Vereeniging voor hooger onderwijs op Gereformeerde grondslag (Vrije Universiteit), omstreeks 1901

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juli 1911 tot september 1911

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in beide Kamers vooral over militaire aangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 18 oktober 1905 tot Eerste Kamerlid gekozen, nadat de eerder gekozen Ae. baron Mackay zijn benoeming niet had aangenomen
 • Verliet in 1914 de Eerste Kamer vanwege een ongeneeslijke ziekte

uit de privésfeer
Zijn vader was wethouder van Zutphen en van lid van Provinciale Staten van Gelderland

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1891 jhr. A.W. van Borselle (lib.)
 • Werd in 1894 in het district Ede na herstemming verslagen door jhr. A.W. van Borselle (lib.) en in het district Bodegraven door A. Knijff (lib.), eveneens na herstemming.
 • Vanwege zijn bevordering tot generaal-majoor was in 1906 een verkiezing nodig in Provinciale Staten van Gelderland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.