C.A. Lingbeek

foto C.A. Lingbeek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Rechtzinnig predikant die als voorman van de orthodox-protestantse Hervormd-Gereformeerde Staatspartij fel fulmineerde tegen de volgens hem te grote invloed van 'Rome' op de Nederlandse politiek. In die zin weinig geliefd bij de andere rechtse partijen (met name de CHU), waarvan Kamerleden soms vanwege zijn verwijten niet meer met hem wilden discussiëren. Keerde zich onder meer tegen vrijstelling van dienstplicht voor priesters en tegen rijkssteun aan kloosterling-onderwijzers. Nogal deftige dominee. Echte kanselredenaar, die ondanks zijn extreme opvattingen altijd het gehoor van zijn medeleden had, ook al omdat hij soms humoristisch uit de hoek kon komen.

HGSP
in de periode 1925-1937: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Casper Andries

geboorteplaats en -datum
Sloten (thans gem. Amsterdam), 5 februari 1867

overlijdensplaats en -datum
Voorthuizen (gem. Barneveld), 14 juni 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
HGSP (Hervormd-Gereformeerde Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/17)

 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Reitzum, Gnum en Lichtaard (Frl.), van 23 november 1919 tot 15 september 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 9 januari 1932
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) HGSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 9 januari 1932
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1927 tot 27 mei 1930
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 6 september 1927 tot 17 maart 1930
 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Urk, van 10 januari 1932 tot 9 mei 1933 (beroepen in november 1931)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 8 juni 1937
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) HGSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 8 juni 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid redactie "De Gereformeerde Kerk", weekblad van de Confessioneele Vereeniging, van 13 januari 1910 tot 29 september 1921
 • eindredacteur "De Gereformeerde Kerk", weekblad van de Confessioneele Vereeniging, van 6 oktober 1921 tot september 1930

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1927 met A. Braat (Plattelandersbond) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in, waardoor de vereiste ondersteuning bij indiening van amendementen en moties zou worden geschrapt. Het voorstel werd in maart 1928 met 71-2 stemmen verworpen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kreeg in Hervormd-Gereformeerde kring bekendheid door de rubriek 'Vragenbus' in het blad 'De Gereformeerde Kerk'
 • Nam in 1932 ontslag als Tweede Kamerlid aangezien de Nederlandse Hervormde Kerk het ambt van predikant onverenigbaar achtte met het kamerlidmaatschap

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote overleed in het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag, nadat zij een week eerder een schedelbreuk had opgelopen na een val van de trap in haar woning.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel III, 31
 • D. Nauta, "Langbeek, Casper Andries", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 1, 125
 • B.J. Spruyt, "Ds. Lingbeek, getuigende geus", Reformatorisch Dagblad, 5 juli 1999
 • H. Tijssen, "Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, Dominee en politicus" (2016)
 • "Het Vaderland", 14 juni 1939
 • Wie is dat? 1931

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.