Mr. L.A. Lightenvelt

foto Mr. L.A. Lightenvelt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Charmante en ambitieuze katholieke rechter en staatsman uit Brabant. Was bevriend met koning Willem II, die hem in 1847 in de Raad van State benoemde. Werd in het kabinet-Schimmelpenninck minister van Buitenlandse Zaken. Tegenstander van Thorbecke, maar in het kabinet steunde hij uiteindelijk toch de grondwetsherziening vanwege het belang voor de katholieken. Als regeringscommissaris in Limburg zorgde hij er in 1848 mede voor dat die provincie zich niet afscheidde. Niet-praktiserend katholiek, die gehuwd was met een protestantse vrouw en zijn kinderen niet liet dopen, maar die wel opkwam voor de katholieken. Werd als minister in het kabinet-Van Hall op een tijdelijke missie naar Rome gezonden, zodat hij niet hoefde te stemmen over de omstreden Wet op de kerkgenootschappen. Hij sloot zijn loopbaan af als gezant in Frankrijk; het land waar hij ook zou overlijden.

conservatief, conservatief (katholiek)
in de periode 1857-1854: lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Leonardus Antonius

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 28 oktober 1795

overlijdensplaats en -datum
Hyères (Frankrijk), 29 oktober 1873

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind
 • conservatief-katholiek

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/14)

 • tijdelijk minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 25 maart 1848 tot 24 november 1848
 • buitengewoon commissaris in Limburg, van 24 juli 1848 tot 7 augustus 1848 (tot herstel van het gezag in de provincie)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 21 november 1848 tot 1 november 1849
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Noord-Brabant)
 • waarnemend minister van Justitie, van 25 augustus 1849 tot 1 november 1849 (vanwege ziekte van minister Wichers)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 15 oktober 1851 tot 17 februari 1853
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 19 april 1853 tot 1 januari 1854
 • tijdelijk Nederlands gezant bij de Pauselijke Stoel, van 25 juni 1853 tot 20 augustus 1853 (vanwege afwezigheid van gezant De Liederkerke)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, van 1 januari 1854 tot 1 juli 1867

ambtstitel
 • minister van staat, van 25 mei 1867 tot 29 oktober 1873 (ontving pensioen)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur (met D. Donker Curtius), van 20 september 1849 tot 27 oktober 1849

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1849 tot april 1850

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Kieswet

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Verdedigde in 1848 als minister van RK-Eredienst in de Tweede Kamer de grondwetsbepaling over handhaving van de Raad van State als adviesorgaan
 • Reisde in 1853 (29 juni/27 september) als bijzonder gezant naar Rome om te trachten veranderingen aan te brengen in een met de curie aangegane overeenkomst
 • Verdedigde in 1848 bij de grondwetsherziening het voorstel tot wijziging van hoofdstuk VI (Godsdienst)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)
 • Vroeg eind 1853 ontslag als minister na aanvaarding in beide Kamers van de Wet op de kerkgenootschappen van Van Hall. Er was toen een (katholieke) opvolger gevonden, mr. J.A. Mutsaers en hij werd toen gezant in Parijs.
 • De benoeming tot gezant te Parijs geschiedde volgens een eerder door de Koning aan hem gedane belofte. Zijn salaris was f 20.000,- per jaar.
 • Hij had moeite met zijn ontslag als gezant. De Franse gezant verzocht de Nederlandse regering Lightenvelt te handhaven; over conflicten is niets bekend.

uit de privésfeer
 • Bevriend met familie Van Son

verkiezingen
 • Werd in 1849 als door de kiezers in het district Bergen op Zoom als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap geplaatst, maar werd wel benoemd door de Koning
 • In 1850 verslagen bij Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1044
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.