H.J. (Henk) Lankhorst

foto H.J. (Henk) Lankhorstvergrootglas

PSP'er die afkomstig was uit de kring van de vooroorlogse CDU en in de jaren zestig hét gezicht van zijn partij was. Medeoprichter van de PSP. Maakte vanaf 1959 deel uit van de PSP-Tweede Kamerfractie en werd daarvan in 1962 voorzitter. Plichtsgetrouw en nauwgezet; beminnelijk in de omgang en daardoor, ondanks zijn radicale standpunten, gewaardeerd door zijn collega-Kamerleden. Was een goed organisator. Kreeg later in zijn partij het verwijt dat hij niet fel genoeg was. Bedankte voor het Tweede Kamerlidmaatschap en stapte in 1969 over naar de Eerste Kamer.

PSP
in de periode 1959-1971: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johannes (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 april 1914

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 24 mei 1976

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 10 mei 1971
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1962 tot 1 juni 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 1 juni 1969
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1958 tot juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Contact Commissie Dienstweigeringswet, omstreeks 1959 en nog in 1967
 • penningmeester Centraal Steunfonds voor hulp aan principiële dienstweigeraars

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 september 1966 tot 1 juni 1969 (vijfde ondervoorzitter)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor zaken rakende Suriname en de Nederlandse-Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 september 1969 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met defensie, dienstplicht en volkshuisvesting en was daarnaast woordvoerder bij debatten over het algemene regeringsbeleid

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was boekhouder en later stationschef in Zuid-Afrika en kelner in Chili. Na zijn overlijden in 1938 moesten de oudere broers de kost verdienen.

anekdotes en citaten
 • Hoewel zijn grootmoeder aan het Hof van koningin Emma diende, was hij een overtuigd republikein.

verkiezingen
 • Werd in 1969 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.