J.W. (Willy) Kruyt

foto J.W. (Willy) Kruyt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG

Christen-socialist en communist die van huis uit predikant was. Als Tweede Kamerlid vurig verdediger van de (nieuwe) sovjet-regering in Rusland en van het Rode volksleger. Werd gekozen als vertegenwoordiger van de Bond van Christen-socialisten, maar sloot zich in 1919 aan bij de Communisten. Zette zich in voor dienstweigering. Bekleedde functies in Berlijn en Moskou. Werd in 1943 in Berlijn gefusilleerd.

rev.-comm.fractie
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
John William (Willy)

wijziging in naam en/of titulatuur
Achternaam oorspronkelijk "Kruijt"

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 8 september 1877

overlijdensplaats en -datum
Berlijn (Dld.), juli 1943 (gefusilleerd)

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • BCS (Bond van Christen-Socialisten), van 1910 tot april 1921
 • CPH (Communistische Partij Holland), vanaf april 1921

lid tussentijds gevormde fractie(s)
revolutionair-socialistische fractie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1918 tot 24 juli 1922

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • journalist "Arbeiter Illustrierte Zeitung"
 • journalist "Nos Regards"
 • functionaris Gezantschap van de Sovjet Unie te Berlijn
 • bibliothecaris Lenin-bibliotheek te Moskou, vanaf 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Revolutionair-Socialistisch Comité tegen den Oorlog
 • lid Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 5 november 1918 de ministers Ruijs de Beerenbrouck en Alting von Geusau over het militaire beleid (de interpellatie werd gecombineerd met die van Troelstra, K. ter Laan en Duymaer van Twist over het zelfde onderwerp). Drong aan op onmiddellijke demobilisatie en op het vrijlaten van dienstweigeraars.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Vormde in de Tweede Kamer van september 1918 tot april 1921 met Kolthek, Wijnkoop en Van Ravesteyn de revolutionair-socialistische fractie.
 • Werd vanuit Engeland op 24 juni 1942 boven België gedropt. Brak bij de landing een been en werd gearresteerd.
 • Werd vanuit Fort Breedonk naar Berlijn vervoerd en in de Moabit-gevangenis gefusilleerd

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn vader was oprichter en drukker het antirevolutionaire dagblad "De Standaard"
 • Zijn (eerste) schoonvader was predikant
 • Vluchtte omstreeks 1935 met zijn Duitse vrouw naar Moskou

verkiezingen
 • Stond in 1922 vierde op de kandidatenlijst van de CPH voor de Tweede Kamerverkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Noordegraaf, "Kruyt, John William", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel IV, 111
 • H. Noordegraaf, "Het christen-socialisme van John William Kruyt en Truus Kruyt-Hogerzeil" (1990)
 • H. Noordegraaf, "Kruyt, John William", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 4, 269
 • H. Noordegraaf, "John William Kruyt (1877-1943). Van christen tot communist", in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (red.), "Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw" (2012)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.