Th.M. (Theo) Ketelaar

foto Th.M. (Theo) Ketelaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Amsterdam

Vooraanstaand Amsterdams Tweede Kamerlid. Werd in 1897 voor de Radicale Bond gekozen. In de VDB-fractie, waarvan hij sinds 1901 deel uitmaakte, de onderwijsspecialist en verder onder meer financieel woordvoerder. Was zelf werkzaam geweest in het onderwijs en jarenlang voorzitter van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Groot voorstander van openbaar onderwijs en zeer begaan met het lot van kinderen. Naast Kamerlid ook gedeputeerde van Noord-Holland en enige tijd wethouder van onderwijs in Amsterdam. Humoristisch redenaar met een Amsterdamse tongval, die door zijn ontwapende oprechtheid soms het enfant terrible van de Kamer was.

Radicale Bond, VDB
in de periode 1897-1936: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Theodore Matthieu (Theo)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 mei 1864

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 juni 1936

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Radicale Bond, tot maart 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 27 juni 1936 (1897-1918 voor het kiesdistrict Amsterdam V)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 3 september 1907 tot 7 mei 1912 (gekozen in district VIII)
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 7 mei 1912 tot 3 juli 1923
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2 september 1923 tot 27 juni 1936
 • wethouder (van onderwijs, burgerlijke stand en bevolkingsregister; later kunstzaken) van Amsterdam, van 13 september 1927 tot 1 september 1931

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam, omstreeks 1927
 • lid Staatscommissie inzake concentratie van scholen voor bijzonder lager onderwijs, van 4 februari 1936 tot 27 juni 1936

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken) 1933 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1934, 1935 en 1936)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid erecomité Internationale Radio-Tentoonstelling Amsterdam, 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Een door hem ingediend en door minister De Visser overgenomen amendement leidde tot instelling van de oudercommissie in het openbaar onderwijs
 • Interpelleerde in 1928 mnister Waszink over de schoolkwestie in Ootmarsum
 • Bleef voorstander van ontwapening, ook toen zijn partij dat standpunt in 1936 had losgelaten

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als oudste lid in jaren vanaf 1933 enige keren waarnemend Tweede Kamervoorzitter

anekdotes en citaten
 • Toen een motie-Kersten (SGP) over een verbod op bioscopen met algemene stemmen was verworpen, gaf hij op de uit de zaal opklinkende vraag "Waar is Kersten?" als antwoord: "Naar de bioscoop!".

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1909 na herstemming P.J.M. Aalberse (r.k.)
 • Versloeg in 1913 na herstemming A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1917 J. Schrijver (comité anti-grondwetsherziening) en D. Wijnkoop (sdp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Augur, "Redenaars en sprekers", in: Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire Schetsen" (1901), 104
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 200-201
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • "Het Vaderland", 28 juni 1936
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.