A. (Alida) de Jong

foto A. (Alida) de Jongvergrootglas

Amsterdams joods Tweede Kamerlid. Dochter van een diamantslijper. Was naast Kamerlid gemeenteraadslid in Amsterdam. Kwam als vakbondsbestuurder sterk op voor de positie van de naaisters in de kledingindustrie. Werd in 1940 door de Duitsers uit de gemeenteraad gezet en later gedeporteerd naar Polen, waar zij in een vernietigingskamp werd vermoord.

SDAP
in de periode 1931-1943: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Aaltje (Alida)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 december 1885

overlijdensplaats en -datum
Sobibor (Polen) (vernietigingskamp), 9 juli 1943

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)

partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • kostuumnaaister in confectie-industrie
 • in dienst van de Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de kledingindustrie, van 1912 tot 27 september 1913
 • lid bestuur Nederlandse Bond van arbeiders in de kledingindustrie, van 15 juli 1912 tot 1940
 • tweede secretaresse, Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de kledingindustrie, van 28 september 1913 tot 18 september 1915
 • commissaris hoofdbestuur, Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de confectie-industrie, van 19 juni 1915 tot december 1920
 • lid dagelijks hoofdbestuur, Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de confectie-industrie, van december 1920 tot 1928
 • vertegenwoordigster bij het NVV, Nederlandse Bond van arbeiders en arbeidsters in de confectie-industrie
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 september 1931 tot 9 mei 1933
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 3 september 1935 tot november 1940 (opvolgster van E. Polak; in 1940 door de Duitse bezetter uit de raad gezet)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 9 juli 1943

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd in doorgangskamp Westerbork, van 20 juni 1943 tot 6 juli 1943
 • geïnterneerd in vernietigingskamp Sobibor, 9 juli 1943

partijpolitieke functies

 • lid bestuur SDAP federatie Amsterdam, van 1927 tot 1929
 • lid bestuur Sociaal-Democratische Vrouwenclub te Amsterdam, van 1927 tot 1935
 • fractievoorzitter SDAP gemeenteraad van Amsterdam, van 5 september 1939 tot november 1940

nevenfuncties

 • tweede voorzitter Bond "Allen Een", vanaf 1904
 • lid commissie van advies inzake voorlichting bij beroepskeuze te Amsterdam, van 30 december 1919 tot 1931
 • lid Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling, omstreeks 1920
 • lid plaatselijke commissie van toezicht op de openbare scholen voor nijverheidsonderwijs te Amsterdam, van 10 januari 1923 tot 1931
 • lid commissie van bijstand in het beheer van de arbeidszaken van het gemeentepensioenfonds, 11 september 1935
 • lid commissie van bijstand in de toepassing der pensioenverordening, vanaf 11 september 1935
 • lid commissie van toezicht op de gemeentelijke verzorgingstehuizen voor ouden van dagen en het weduwenhof, vanaf 11 september 1935

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school te Amsterdam

voortgezet onderwijs
 • herhalingsonderwijs

overige opleidingen
 • opleiding tot naaister

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over zaken betreffende economische zaken en arbeid, defensie en sociale zaken

wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in december 1931 een leidende rol in de stakingen bij de Hollandiafabrieken
 • Voerde in december 1932 de onderhandelingen in een arbeidsconflict bij de Amsterdamse confectie-industrie

uit de privésfeer
 • Werd op 20 juni 1943 bij een razzia opgepakt en naar Westerbork vervoerd en van daar op 6 juli op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor
 • Tante van de historicus Loe de Jong
 • Haar vader was diamantbewerker en melkslijter

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Mies"
 • "Arbeidster"

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Nieuwe Kerkstraat, tot 1927
 • Amsterdam-Zuid, Jekerstraat 61 III, vanaf 1927
 • Amsterdam, Maasstraat 113, omstreeks 1935

publicaties/bronnen

publicaties
brochure om meisjes die in de confectieindustrie werkten, op te wekken lid te worden van een vakbond

literatuur/documentatie
 • P.P. de Baar, "Alida de Jong 1885-1943. Een vakbondsvrouw van voor de oorlog" (1985)
 • P.P. de Baar, "A. de Jong", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 52
 • P.P. de Baar, "Eén knotje tussen de snorren", in: Historisch Nieuwsblad, september 2014
 • P.P. de Boer, "Jong, Alida de", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • J. Houdijk, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (z.j.)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
L. de Jong, Levie

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 25 november 1848

moeder
S. Serlui, Sarah

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 26 december 1853

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.