Drs. M.M.A.A. (Martin) Janssen

foto Drs. M.M.A.A. (Martin) Janssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Financieel-economisch specialist in de KVP-Tweede Kamerfractie in de jaren vijftig en zestig. Accountant, met kenmerkende accuratesse en bezadigdheid. Matig spreker, maar wel populair in eigen kring vanwege zijn gezelligheid. Was in 1963 een serieuze kandidaat voor het Kamervoorzitterschap. Voorzitter van de commissies voor Industrie en Kernenergie. Tevens lid van het Europees Parlement.

KVP
in de periode 1948-1963: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Martinus Maria Aloijsius Antonius (Martin)

geboorteplaats en -datum
Breda, 13 juni 1903

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 12 mei 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lector accountancy, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, vanaf 1 januari 1947
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 3 juli 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 5 juni 1963
 • lid gemeenteraad van Zeist, van 1952 tot september 1953
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van 27 november 1956 tot 1 januari 1958
 • lid Europees Parlement, van 1 januari 1958 tot 25 september 1963 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid dagelijks bestuur Nationale Federatie van het "Wit-Gele Kruis", omstreeks 1956
 • lid College van Curatoren Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, vanaf juni 1958 (nog in 1964)

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 mei 1961 tot 5 juni 1963
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de Industrie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1962 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën (monetair beleid, belastingen, douane, kredietwezen) en economische zaken (ordening, prijsbeleid) van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met kernenergie.
 • Was in 1957, bij afwezigheid van Lucas, de voornaamste financiële woordvoerder van zijn fractie in het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd begin 1963 genoemd als opvolger van Kortenhorst als Tweede Kamervoorzitter. Toen er tegen hem bezwaren rezen en hij bovendien zijn werkzaamheden als accountant niet kon onderbreken, schoof de KVP Van Thiel naar voren.
 • Was vanaf maart 1963 afwezig nadat hij tijdens een bezoek van aan parlementaire delegatie aan Berlijn door een beroerte was getroffen. Kon om die reden, na in mei 1963 te zijn herkozen, ook niet worden beëdigd. Kwam in januari 1965 terug op de aanvaarding van zijn benoeming als Kamerlid.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was de oudste dochter van conservenfabrikant R.A.M.J.J. Jansen (1880-1954), oprichter van de Hero-fabriek in Breda

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.