J.F. Jansen

foto J.F. Jansen
bron: Onze Afgevaardigden

Burgemeester van Tilburg die op zijn 74ste Tweede Kamerlid werd en direct als oudste lid de eerste vergadering na Prinsjesdag mocht leiden. Was eerder burgemeester van Drunen. Geen opvallend Kamerlid; voerde weinig het woord. Overleed kort na zijn herverkiezing in 1901.

Rooms-Katholieken
in de periode 1898-1901: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Franciscus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drunen, 4 juni 1824

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 13 november 1901

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • gemeentesecretaris van Drunen, van 1 december 1851 tot 1 maart 1860
 • burgemeester van Drunen, van 1 maart 1860 tot 1 maart 1869
 • burgemeester van Tilburg, van 1 maart 1869 tot 13 november 1901
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1 juli 1891 tot 13 november 1901 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1898 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Tilburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • adviseur De Nederlandsche Bank
 • directeur Tilburgse Brandwaarborgmaatschappij

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak slechts zelden in de Tweede Kamer (onder meer over landbouw en de Ongevallenwet)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd bij zijn benoeming tot burgemeester enigszins wantrouwend bejegend door de katholieke notabelen en clerus vanwege zijn vermeende liberale sympathie. Werd allengs echter een gewaardeerd burgemeester.
 • Was bij zijn intrede in de Kamer direct het oudste lid in jaren en leidde als 'doyen d'age' de eerste vergadering van de Tweede Kamer in september 1898, 1899 en 1900
 • Werd in 1901 herkozen, maar overleed voordat hij beëdigd was

verkiezingen
 • Werd in november 1880 bij tussentijdse verkiezingen in het district Tilburg in de eerste ronde verslagen door B.M. Bahlmann en J.H.A. Diepen
 • Versloeg in 1898 A.H.A. Arts (rk) bij tussentijdse verkiezingen
 • Versloeg in 1901 J. Brinkhuis (kath.dem.partij)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.