Mr. E.H. s' Jacob

foto Mr. E.H. s' Jacob
bron: RKD

Negentiende-eeuws bestuurder uit een oorspronkelijk Rotterdamse notabelenfamilie, die twee perioden in de Tweede Kamer zat. Zoon van conservatief Tweede Kamerlid. In de jaren 1850 advocaat in Nederlands-Indië en na terugkeer in Nederland actief in organisaties op koloniaal gebied. Was na de ontbinding van 1866 afgevaardigde voor het district Alkmaar en vanaf 1869 zes jaar voor Amsterdam. Droeg in de Kamer vooral conservatieve opvattingen uit op koloniaal gebied. Later staatsraad in b.g.d. en zeven jaar Commissaris des Konings in Utrecht.

conservatief
in de periode 1866-1888: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Eduard Herman

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 augustus 1827

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 april 1912

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1869 tot 20 september 1875 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 januari 1876 tot 15 april 1912
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 6 september 1881 tot 21 februari 1882
 • Commissaris des Konings in Utrecht, van 1 januari 1882 tot 1 oktober 1888 (benoemd bij K.B. van 28 november 1881; eervol ontslag op eigen verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij, omstreeks 1876
 • lid en voorzitter College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 oktober 1885 tot 1 oktober 1888

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1872 tot februari 1873
 • lid parlementaire enquêtecommissie Nederlandse koopvaardijvloot (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 maart 1874 tot 13 februari 1877

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Stemde in 1870 vóór het wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Diende in 1871 met Kalff, De Bruyn Kops, Stieltjes en Tak een initiatiefvoorstel in tot het verlenen van een subsidie voor de stoomvaartdiensten Vlissingen-New York. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij bedankte in 1873 voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van 's-Gravenhage, omdat het samengaan met het lidmaatschap van de Tweede Kamer moeilijkheden gaf

uit de privésfeer
 • Een zus van zijn echtgenote was gehuwd met J. Loudon, minister en Gouverneur-Generaal

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1869 bij de periodieke verkiezingen in het district Amsterdam J. Bosscha (cons.)
 • Versloeg in 1871 bij de periodieke verkiezingen na herstemming J.P. de Bordes (lib.)
 • Werd in 1875 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde verslagen, Gekozen werden de liberalen M.H. Godefroi, G. de Vries en S.A. Vening Meinesz.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.