Ch. (Chris) van den Heuvel

foto Ch. (Chris) van den Heuvel
bron: Smeenk/De Wilde 'Het Volk ten baat'

Landbouwer uit de Haarlemmermeer, die behalve landbouw-specialist ook financieel woordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie was. Joviale afgevaardigde, die over veel gevoel voor humor en een goed humeur beschikte en die gemakkelijk, levendig sprak. Medeoprichter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en daarvan veertig jaar bestuurder (na 1945 bijna veertien jaar voorzitter). Stond bekend als een 'socialistenvreter', die echter door vriend en vijand gewaardeerd werd.

ARP
in de periode 1922-1956: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Christiaan (Chris)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuw-Vennep (gem. Haarlemmermeer), 12 februari 1887

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 2 maart 1959

begraafplaats en -datum
Oegstgeest, 6 maart 1959

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1922 tot 3 juli 1956
 • lid gemeenteraad van Heemstede, van 1 september 1931 tot 3 september 1935
 • voorzitter CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), van 29 juni 1945 tot 2 maart 1959

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd politiek doorgangskamp te Schoorl, van 30 juni 1941 tot 21 augustus 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 22 augustus 1941 tot 15 november 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), van 16 november 1941 tot 11 mei 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 11 mei 1942 tot 18 december 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/23)

 • lid dagelijks bestuur Landbouwschap, van 16 juni 1954 tot 1 april 1956
 • lid Staatscommissie inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen (Staatscommissie-Teulings), van februari 1953 tot december 1954

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1953 tot 3 juli 1956
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-Pachtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1955 tot 3 juli 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Interpelleerde op 20 februari 1947 minister Mansholt over maatregelen met betrekking tot de groentehandel
 • Interpelleerde op 7 maart 1952 minister Mansholt over de coördinatie van pachtprijzen

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1952 in de ARP-fractie met fractievoorzitter Schouten en Gerbrandy tot de minderheid die tegen deelname van de ARP aan een kabinet met de PvdA was

anekdotes en citaten
 • Zei in maart 1950 bij de behandeling van de ontwerp-Paardenwet van minister Mansholt: "Ik ben het met het wetsontwerp eens, maar heb bezwaren tegen de geboorte ervan, tegen de methode, tegen het tijdstip van indiening, tegen het reactionnaire karakter en tegen de materiële inhoud". Het wetsvoorstel werd in 1951 ingetrokken.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.