Mr. N. van Heloma

foto Mr. N. van Heloma
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Liberaal (maar geen Thorbeckiaan) uit Heerenveen, die in de periode 1844-1848 voorstander was van democratische hervormingen. Steunde in 1848 dan ook de Grondwetsherziening. Zijn vader was drost van Schoterland; hijzelf was 29 jaar grietman (burgemeester) van Weststellingwerf. Daarnaast actief op waterstaat- en landbouwkundig gebied.

liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1840-1850: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 25 juni 1798

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 16 september 1879

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • grietman van Weststellingwerf, van 22 december 1820 tot 1 december 1849
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van juli 1821 tot 22 oktober 1840 (voor de landelijke stand, 1821-1827 Weststellingwerf, 1827-1840 Heerenveen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 oktober 1840 tot 20 augustus 1850 (1840-1849 voor Friesland, 1849-1850 voor het kiesdistrict Heerenveen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • dijkgraaf waterschap "De Oude Lindedijk", van 1832 tot 1842
 • houtvester, derde jachtdistrict van Friesland, van 1835 tot 1852

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer bij de behandeling van de grondwetsherziening 1848 en de nieuwe Kieswet en over de verkoop van domeinen
 • Stemde in 1848 vóór alle wetsvoorstellen tot Grondwetsherziening

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1844 aanvankelijk betrokken bij de besprekingen over indiening van een voorstel tot Grondwetsherziening, maar ondertekende uiteindelijk niet het door Thorbecke en acht andere Kamerleden ingediende voorstel
 • Kreeg bij K.B. van 24 november 1849 ontslag op eigen verzoek als grietman

uit de privésfeer
 • Een zus van zijn echtgenote was gehuwd met J. Cats, Tweede Kamerlid
 • Zijn broer Marcus was lid van Gedeputeerde Staten van Friesland
 • Zijn vader was commies van 's Lands gemene middelen, drost van Schoterland en gecommitteerde ten Landdage

verkiezingen
 • Versloeg in 1848 bij naverkiezingen in het district Heerenveen A.F. Jongstra (lib.) na herstemming
 • Werd in 1851 in het district Steenwijk na herstemming verslagen door J.A. de Fremery (lib.)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.