Dr. E. (Ernst) Heldring

foto Dr. E. (Ernst) Heldring
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Amsterdamse ondernemer en reder, die in de jaren kort voor en na 1945 Eerste Kamerlid was. Onder meer oprichter van de Java-China-Java-lijn en directeur van de Koninklijkse Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. In de jaren dertig van de twintigste eeuw de grote voorman van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Had brede culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke belangstelling.

Vrijheidsbond, PvdV
in de periode 1938-1946: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Ernst (Ernst)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 september 1871

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 29 april 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot januari 1948
 • partijloos, vanaf januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Raad van Bestuur KWIM (Koninklijke West-Indische Maildienst), omstreeks 1915
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 augustus 1938 tot 23 juli 1946
 • president Raad van Bestuur N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij, van oktober 1939 tot 16 december 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/27)

 • voorzitter commissie van toezicht Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
 • ondervoorzitter Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer met uiteenlopende zaken bezig, zoals buitenlandse Zaken, financiën, economische zaken, onderwijs, koloniën, binnenlandse zaken en sociale zaken

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn echtgenote was Française
 • Vader van Mr. Jérôme Louis Heldring, oud-hoofdredacteur van de NRC en oud-columnist van NRC Handelsblad
 • Kleinzoon van Otto Gerhard Helding, oprichter van Heldringsgestichten

verkiezingen
 • Was in 1937 kandidaat in en werd gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.