G.J. van Heek

foto G.J. van Heek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Invloedrijke Twentse textielfabrikant die acht jaar liberaal Eerste Kamerlid was. Onder zijn leiding groeide de door zijn vader gestichte katoenfabriek uit tot één van de belangrijkste textielondernemingen van ons land. Was als ondernemer ook actief in Duitsland. Had sociale, landbouwkundige en culturele belangstelling en zette zich in voor de belangenbehartiging van ondernemers. Wilde via sociale maatregelen de socialisten de wind uit de zeilen nemen. Sobere, eenvoudige man. Voorbeeld van een patriarchale ondernemer die vaak gelden schonk aan goede doelen.

liberaal
in de periode 1895-1903: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerrit Jan

geboorteplaats en -datum
Enschede, 9 november 1837

overlijdensplaats en -datum
Enschede, 28 december 1915

2.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • firmant textielfabriek "Van Heek en Co." te Enschede, vanaf 1859
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 2 juli 1869 tot november 1895 (voor het kiesdistrict Enschede)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 november 1895 tot 17 juni 1903 (voor Overijssel)

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Centrale Watersnood-commissie in Overijssel, 1894
 • ondervoorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, omstreeks 1901

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over economische aangelegenheden en sociale zekerheid
 • Stemde in 1901 tegen het wetsvoorstel inzake Staatsexploitatie van kolenmijnen

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Oprichter van de Zieken- en Pensioenfonds voor Enschede-Lonneker in 1867
 • In 1889 medeoprichter van de Nederlandse Heide-Maatschappij
 • Stelde in 1902 alles in het werk om een staking bij zijn bedrijf te breken

uit de privésfeer (3/4)
 • Op dezelfde dag dat hij trouwde, traden ook een zus en broer van zijn eerste echtgenote in Enschede in het huwelijk
 • De familie was nauw gelieerd aan de families Ter Kuile en Blijdenstein, die eveneens textielfabrikanten voortbrachten
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Enschede

verkiezingen
 • Werd in 1895 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Overijssel met 30 van de 45 stemmen gekozen
 • Werd in 1899 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Overijssel met 32 van de 44 stemmen herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.L. van Schelven, "Heek, Gerrit Jan van (1837-1915)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 234
 • S.L. Rossel, "Gerrit Jan van Heek (1837-1915). Protestant, liberaal of patriarch?", in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (ed.), "Geloof in eigen zaak, Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw", (2006), 53
 • T. Hammer-Stroeve, "Een textielondernemersfamilie in Twente. De Van Heeks van Schuttersveld (1859-1982)", in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie, 61 (2007), 143
 • W.H. Nijhof, lemma-Van Heek, in: "Nederlandse Ondernemers 1850-1950 Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel" (2011), 294
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901
 • Ned. Patriciaat, 1924, 2002

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.