Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

foto Mr. W. baron van Heeckeren van Kell
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vermogend grootgrondbezitter uit een voornaam Gelders adellijk geslacht. Aanvankelijk ambtenaar en advocaat en daarna burgemeester en een gewaardeerde gedeputeerde van Gelderland. Als directeur van het Kabinet des Konings belangrijk adviseur van Koning Willem III, vooral in persoonlijke zaken. Kwam ook diverse keren met de koning in conflict, onder meer over diens avances met een Franse operazangeres. In 1877 werd hij in het kabinet-Kappeyne van de Coppello minister van Buitenlandse Zaken en hij bleef nadien als Tweede Kamerlid behoren tot de Kappeyniaanse subfractie. Werd bijna 100 jaar.

Kappeynianen, liberaal
in de periode 1868-1884: lid Tweede Kamer, minister, directeur Kabinet van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ruurlo, 1 juli 1815

overlijdensplaats en -datum
Ruurlo, 10 februari 1914

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • burgemeester van Angerlo, van 1 september 1845 tot 4 juli 1860
 • directeur Kabinet des Konings, van 1 februari 1868 tot 3 november 1877
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 3 november 1877 tot 19 augustus 1879
 • ambteloos, van 19 augustus 1879 tot 19 januari 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 januari 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Zutphen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, van 2 april 1898 tot 10 februari 1914
 • lid commissie van bestuur openbare bibliotheek te Arnhem

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met provinciale en waterstaatkundige aangelegenheden en met buitenlandse zaken

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde als minister een belangrijke rol bij familiaire aangelegenheden van de koning, onder andere bij het conflict tussen de koning en de kroonprins en bij het aanstaande huwelijk van de koning met Emma van Waldeck-Pyrmont

uit de privésfeer
Eén van zijn zoons was burgemeester van Ede

anekdotes en citaten
 • Had in zijn eigen woningen meer personeel dan het ministerie van Buitenlandse Zaken

verkiezingen
 • Werd in 1880 bij de verkiezingen van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Gelderland met 32 tegen 24 stemmen verslagen door W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye (cons.)
 • Versloeg in 1881 bij een tussentijdse verkiezing Th.Ph. baron Mackay (a.r.) met 15 stemmen verschil
 • Werd in 1884 in de eerste stemmingsronde verslagen. Kreeg slechts 42 stemmen (van de ruim 3000).

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, juni 1856 (bedankt om plaats te maken voor het 'uitgevallen' Kamerlid jhr. Van Panhuys.)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.