A. (Aar) de Goede

foto A. (Aar) de Goede
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Financieel-economisch woordvoerder van de eerste D66-fractie in de Tweede Kamer. Werkte voor hij de politiek inging bij de belastingdienst en op secretariaten van onder meer een vormingscentrum en een adviesbureau. Was door zijn werkzaamheden bij Reactor Centrum Nederland deskundig op het gebied van de kernenergie. Bracht als staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Den Uyl een vernieuwing van de Comptabiliteitswet tot stand, die de positie van de Algemene Rekenkamer versterkte. Werd later europarlementariër en één jaar Eerste Kamerlid.

D66
in de periode 1967-1987: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arie (Aar)

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 21 mei 1928

overlijdensplaats en -datum
Zoeterwoude, 16 mei 2016

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 24 oktober 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • directie-assistent landelijk jeugdvormingsinstituut, van 1951 tot 1952
 • assistent-accountant, van 1952 tot 1954
 • adjunct-secretaris economisch-juridisch adviesbureau, van 1954 tot 1956
 • administrateur bureau boekhouding en begrotingszaken, RCN (Reactor Centrum Nederland), van 1956 tot februari 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met financiën lagere overheden en begrotingsaangelegenheden), van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 juni 1987

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. het bijstaan van de minister bij diens budgettaire taak en het behartigen van hem specifiek toegewezen taken, met name op het gebied van de voorbereiding van de rijksbegroting; 2. in overleg met de minister behandelen van zaken betreffende de uitvoering van de rijksbegroting en van zaken betreffende de financiën van de lagere publiekrechtelijke lichamen; 3. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij, het muntwezen en het verzekeringswezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

lid Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 12 januari 1972 tot 11 mei 1973

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 september 1971 tot 11 mei 1973
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 16 december 1971 tot 1 januari 1973

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiën, kernenergie en Koninkrijksaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1976 samen met staatssecretaris Polak een wetsvoorstel tot wijziging van de verdeelsleutel van het Provinciefonds in. De wet werd in 1979 door de staatssecretarissen Koning en Nooteboom in het Staatsblad gebracht. (14.166)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1974 samen met minister Westerterp de Wet bodemmaterialen Noordzee (Stb. 436) tot stand. Deze bindt het onderzoek naar de winning van bodemmaterialen op of in het onder de Noordzee gelegen deel van het continentaal plat aan een vergunning. Het voorstel werd in 1969 ingediend door minister Bakker. (10.098)
 • Bracht in 1976 een wet (Stb. 671) tot herziening van de Comptabiliteitswet tot stand. Daardoor moet de Algemene Rekenkamer zich meer richten op onderzoeken ten behoefte van de Staten-Generaal. Beide Kamers kunnen de Rekenkamer verzoeken doelmatigheidsonderzoeken te verrichten. Het jaarverslag van de Rekenkamer wordt aangeboden aan Kroon en Staten-Generaal in plaats van alleen aan de Kroon. (13.037)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden staatssecretaris van Financiën
 • Was in november 1972 kandidaat-bewindspersoon voor Financiën in het deelkabinet-Den Uyl/Van Mierlo

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • J.C. Terlouw, "In memoriam Aar de Goede (1928-2016)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, 129

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.