Mr. J. Gerritzen

foto Mr. J. Gerritzenvergrootglas

Koloniaal-woordvoerder van de liberalen, die uitsluitend oog had voor de belangen van ondernemers in Nederlands-Indië. Werd kandidaat gesteld door de Vrijheidsbond als tegenprestatie voor een donatie door het Indische bedrijfsleven. Tegenstander van de ethische politiek en van het beleid van Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum. Had daarvoor zelfs niet altijd de steun van zijn fractievoorzitter Dresselhuys. Was zelf in Indië advocaat en bankier en later bestuurder van tinonderneming Billiton.

Vrijheidsbond
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer

voornaam

Jan

personalia

geboorteplaats en -datum
Soerabaja (Ned.-Indië), 15 april 1869

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 december 1941

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 13 december 1941 (crematie)

partij/stroming

partij(en)
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat Hooggerechthof te Batavia (Ned.-Indië), van 1892 tot 1908
 • directeur-secretaris Javasche Bank te Batavia, van 1 april 1908 tot 1 juli 1920 (tevens plaatsvervangend directeur)
 • lid Volksraad van Nederlands-Indië, van 21 mei 1918 tot mei 1920
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1922 tot 15 september 1925
 • lid Raad van Beheer N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton", van september 1929 tot 1 mei 1938
 • president Kina-Bureau te Amsterdam, vanaf 1938 (voor regelingen tussen kinineproducenten in Nederlands-Indië en kininefabrikanten in Nederland)

nevenfuncties

 • vertegenwoordiger namens het Indische bedrijfsleven in het Kina-Bureau te Amsterdam, van 1913 tot 1938
 • lid Staatscommissie inzake de herziening van het muntwezen in Nederland en Nederlands-Indië (Staatscommissie-Vissering), van 6 april 1921 tot 1924
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Billiton Maatschappij, omstreeks 1922 (nog in 1938)
 • lid Vlootcommissie, van 15 november 1922 tot 1 juli 1926
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij, omstreeks 1934 en nog in 1938
 • lid Raad van Commissarissen Hollandsche Constructiewerkplaats te Leiden
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Electro-Lasch Maatschappij te Leiden
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Mijnbouwmaatschappij "Celebes", vanaf april 1939

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te 's-Gravenhage

academische studie
 • rechtsgeleerdheid (gepromoveerd op dissertatie), Rijksuniversiteit Leiden, van 24 september 1886 tot 31 mei 1892

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de Tweede Kamer Indisch specialist van de liberalen

opvallend stemgedrag
 • In 1924 stemden hij en Bierema als enigen van hun fractie tegen een (verworpen) motie-Groeneweg waarin het ontslag van gehuwde ambtenaressen werd afgewezen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 1922 op een verkiesbare plaats, omdat het Nederlands-Indische suikersyndicaat BENISO (Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suiker Ondernemingen) dat als voorwaarde aan de Vrijheidsbond had gesteld voor een donatie aan de verkiezingscampagne van f 25.000,-.

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Nederlands-Indië, tot 1920
 • 's-Gravenhage, Duinroosweg 9, omstreeks 1922 en nog in 1938

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het ontstaan en te niet gaan der actie gedurende het proces" (dissertatie, 1892)
 • "De welvaart van Indië" (1926)

literatuur/documentatie
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden" deel II, 28
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Batavia, 29 juli 1905

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Ruys, Albertina

kinderen
3 zoons en 1 dochter

vader
Mr. F.H. Gerritzen, Franciscus Hermanus

geboorteplaats en/of -datum
Batavia (Ned.-Indië), 2 augustus 1838

moeder
M.J.H. Onnen, Migelina Johanna Henriëtte

geboorteplaats en/of -datum
Soerabaja (Ned.-Indië), 1 maart 1848

beroep grootvader (vaderskant)
predikant

beroep grootvader (moederskant)
arts in Nederlands-Indië

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.